W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmno.

Wersja strony w formacie XML


Chełmno, dnia 01.02.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), w związku z przystąpieniem do zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Miasto Chełmno
 Burmistrz Miasta Chełmna
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, tj. od dnia 01.02.2018 r. do dnia 21.02.2018r. (włącznie), w trybie i na zasadach określonych  w dziale III, rozdział 3 art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Burmistrz Miasta Chełmna. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz składania uwag i wniosków:
Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełmna oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 


Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane