W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie o wydaniu postanowień

Chełmno, dnia 23.02.2023 r.

GM-OŚ.6220.6.2022.KG

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10, 28 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 t.j. ze zm. ), art. 63 ust. 1, art. 33, w związku z art. 79 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. ze zm.),   

 Burmistrz Miasta Chełmna

podaje do publicznej wiadomości, że:

1.   w dniu 22.02.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4220.1178.2022.DK.5, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą)".

2.  w dniu 23.02.2023 r. Burmistrz Miasta Chełmna wydał postanowienie o uchyleniu w całości postanowienia znak GM-OŚ.6220.6.2022.KG z dnia 25.11.2022 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą)".

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowień oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Toruniu. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 
86-200 Chełmno, pokój nr 109, w godzinach pracy urzędu. 

Treść postanowień udostępniona jest w oryginale w p. 109 Urzędu Miasta Chełmna oraz w formie skanu dokumentu na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia”. 

 
Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
 

 

 

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego