W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Chełmno, dnia 29.07.2022 r.
GM-OŚ.6220.6.2022.KG

 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

 
Na podstawie art. 10, 28 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.), w związku art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa ulicy Bliskiej i Budowa ulicy Wrzosowej w Chełmnie”

 
     Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów, w tym opinią PGW Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, które znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 109, w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od zawiadomienia.


Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

  

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania - w drodze obwieszczenia, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane