W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wykaz o oddaniu w dzierżawę

Chełmno, dnia 29.07.2022 roku.

 
CHEŁMIŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMNIE

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), uchwały nr XXXIX/285/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia spółce: Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie zadania własnego Gminy Miasto Chełmno w zakresie zarządzania gminnym zasobem lokalowym, uchwały nr XXXIX/284/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21.07.2022 roku podaje do publicznej wiadomości:  

 W Y K A Z

o oddaniu w dzierżawę na okres od 01.09.2022  do 31.08.2032 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 34,88 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest w ścisłym centrum miasta ze swobodnym dostępem od ul. Rynek z licznymi miejscami postojowymi w obrębie lokalu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 348, obręb 1, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1C/00013861/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na teren zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: A 13/1 MWU wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.


Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez dzierżawiącego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie waloryzacji każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Chełmna oraz wszelkich mediów według cen danych dostawców. 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za lokal użytkowy przy ul. Rynek 9,  wynosi brutto 861,00 złotych miesięcznie.

 

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Padzik /-/ 

                                                                                               

Chełmno, dnia 29.07.2022 r.

 

CHEŁMIŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMNIE

 
informuje, że na stronie internetowej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.chsim.pl i na tablicy ogłoszeń spółki oraz na stronie internetowej Gminy Miasto Chełmno www.bip.chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 został wywieszony:

- wykaz o oddaniu w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Rynek 9  na okres od 01.09.2022  do 31.08.2032, zgodnie z zarządzeniem Nr 11/2022 Zarządu Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Chełmnie oraz Zarządzeniem Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21.07.2022 roku

 

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Padzik /-/ 

 

 Informacja do publicznej wiadomości:

 Wywieszono: 29 lipca  2022 r. – 18 sierpnia 2022 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane