W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442WYKAZ o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

                                                                            Chełmno, dnia 5 lipca 2022 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2022 r., podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/6 o pow. 0,4753 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Ignacego Danielewskiego 6, zapisanej w KW TO1C/00019633/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (jednostka strukturalna 2.6.MW/U) oraz niewielki fragment działki położony jest na terenie komunikacji publicznej – droga dojazdowa (jednostka strukturalna 2.4.KDD).

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem przedszkola o powierzchni zabudowy 945 m² i powierzchni użytkowej 957,70 m².

Cena wywoławcza wynosi 1 500 000,00 zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystający z pierwszeństwa w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

                                                                Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                             /-/Piotr Murawski

                                                                           Zastępca Burmistrza

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane