W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Chełmno, dnia  23 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 99/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony:
1.      Działka nr 317/3 o pow. 0,8859 ha, obręb 1, KW TO1C/00016671/3, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1UK/KX – teren zabudowy usług kultury i komunikacji; 2UH/KX – teren zabudowy handlowej i komunikacji; 3UH/KX – teren zabudowy handlowej i komunikacji; 5KDD – teren komunikacji, droga publiczna dojazdowa; powierzchnia dzierżawiona 31,75 m2; 

2.      Działka nr 107/11 o pow. 0,0312 ha, obręb 2, KW TO1C/00014414/0 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem E64 MWU – tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej; powierzchnia dzierżawiona 27,27 m2;

3.      Działka nr 115/5 o pow. 0,0429 ha, obręb 2, KW TO1C/00010500/2 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MW – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa z zakresu handlu, turystyki, kultury, oświaty, administracji, zdrowia i urody; powierzchnia dzierżawiona 35,57 m2;

4.      Działka nr 115/8 o pow. 0,0632 ha, obręb 2, KW TO1C/00019833/8 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MW – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa z zakresu handlu, turystyki, kultury, oświaty, administracji, zdrowia i urody; powierzchnia dzierżawiona 267,97 m2;

5.      Działka nr 86/4 o pow. 2,0269 ha, obręb 2, KW TO1C/00014240/9 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B19 ZP – teren zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, ogólnodostępnej; B18 US – teren o funkcji usług sportu z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; E1 KDZ; E63 MW – teren zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; A1 KDZ; powierzchnia dzierżawiona 120,00 m2;

6.      Działka nr 11 o pow. 0,6275 ha, obręb 3, KW TO1C/00006116/2 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C59 ZC – teren cmentarza; C58 ZL – tereny lasów i dolesień; C6 KDD – droga publiczna dojazdowa; powierzchnia dzierżawiona 880,00 m2;

7.      Działka nr 159/1 o pow. 0,0152 ha, obręb 4, KW TO1C/00016785/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem H31 Zi – tereny zieleni (zieleń izolacyjna), H6 KDD;

8.      Działka nr 159/4 o pow. 0,0174 ha, obręb 4, KW TO1C/00016785/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem H31 Zi – tereny zieleni (zieleń izolacyjna);

9.      Działka nr 159/7 o pow. 0,0230 ha, obręb 4, KW TO1C/00016785/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem H31 Zi – tereny zieleni (zieleń izolacyjna).

Dzierżawca jest zobowiązany płacić Wydzierżawiającemu czynsz roczny ustalony jako iloczyn powierzchni zasobu komunalnego i stawki czynszu, określonej zarządzeniem Nr 114/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 września 2021 roku w sprawie oddania w dzierżawę Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej spółce z o.o. w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Miasta Chełmna oraz w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tego tytułu

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Dzierżawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Gminy Miasto Chełmno wskazany na fakturze. Wydzierżawiający wystawi Dzierżawcy fakturę VAT z ostatnim dniem każdego roku.

Burmistrz Miasta Chełmna może dokonywać, nie częściej niż raz w roku, waloryzacji stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości, o ile stawki czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym w poprzednim roku kalendarzowym ulegną zmianie.

Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

/-/ Piotr Murawski
Zastępca Burmistrza

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane