W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442WYKAZ o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. G. Gorczyckiego w Chełmnie

Chełmno, dnia 22 czerwca 2022 r.

 
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r., podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Grzegorza Gorczyckiego, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00002593/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: 

1) działka nr 72/3 o pow. 0,1741 ha, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka strukturalna 10.3.MN.) oraz w części na tereny zieleni urządzonej (jednostka strukturalna 10.4.ZP.). Sprzedaż nastąpi łącznie z udziałem 1/5 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/6 o pow. 0,0460 ha, zapisanej w KW TO1C/00030129/3, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, której współwłaścicielem jest Gmina Miasto Chełmno. 
Cena wywoławcza wynosi 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT.

2) działka nr 72/4 o pow. 0,1247 ha, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka strukturalna 10.3.MN.). Sprzedaż nastąpi łącznie z udziałem 1/5 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/6 o pow. 0,0460 ha, zapisanej w KW TO1C/00030129/3, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, której współwłaścicielem jest Gmina Miasto Chełmno. Cena wywoławcza wynosi 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT.

 
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystający z pierwszeństwa w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.


                                                               Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                            /-/Piotr Murawski

                                                                         Zastępca Burmistrza

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane