rok opis data wydania
2006 ZARZĄDZENIE NR 36 / 2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 marca 2006 roku sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu 03-04-2006 zobacz
2006 ARZĄDZENIE NR 35/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: -pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03-04-2006 zobacz
2006 ARZĄDZENIE NR 34/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03-04-2006 zobacz
2006 arządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 59 /część/ o pow. 3515 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna 03-04-2006 zobacz
2006 arządzenie Nr 31/ 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działkę nr 25/2 o pow. 6449 m2 , obręb 8, położonej przy ul. Powiśle w Chełmnie . 03-04-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 03-04-2006 zobacz
2006 arządzenie Nr 29/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
03-04-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 28/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Chełmnie przy Placu Wolności 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działek nr 97/2 i 97/10 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
03-04-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE NR 27/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 03-04-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE NR 26/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27marca 2005 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 03-04-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE NR 25/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 03-04-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE NR 24 /06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 03-04-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - rozwoju kultury z dnia 10 marca 2006 rok 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z dnia 10 marca 2006 roku 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - turystyki i rekreacji z dnia 10 marca 2006 roku 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - organizacji imprez sportowych 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu z dnia 10 marca 2006 roku 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - wymiany międzynarodowej młodzieży 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 20/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. z dnia 8 marca 2006 roku 17-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2006 rokuw sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.Toruń- skiej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 454, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 10-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Chełmnie przy ul.Wod- nej 21 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 69, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 10-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Gru- dziądzkiej 19 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 71/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 10-03-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE nr 13/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 01 marca 2006 roku 03-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2006 roku 03-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 11 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2006 r 03-03-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE NR 10 / 2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 lutego 2006 roku 03-03-2006 zobacz
2006 ZARZĄDZENIE NR 9 / 2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 2 lutego 2006 roku 03-03-2006 zobacz
2006 Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Miasta Chełmna Z dnia 25 stycznia 2006 w sprawie określenia stawek minimalnych czynszu za dzierżawę gruntów i garaże stanowiących własność komunalną gminy miasta Chełmna. 13-02-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego : działki nr 281/7 o pow.1399 m2 i działki nr 281/9 o pow.1012 m2 , położonych w Chełmnie przy ul. Orlej , zapisanych w KW 12806 , stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
13-02-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 6 /2006
Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie oddania w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego w dzierżawę części działki nr 317/3 o pow. 166,7 m2 , położonej w Chełmnie Rynek , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
13-02-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 5 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 465 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 17-01-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 4 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Powstań- ców Wielkopolskich 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamk- owej części gruntu z działki nr 89/3 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. 17-01-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 3 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Pow- stańców Wielkopolskich 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam- kowej części gruntu z działek nr 102 i 103 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. 17-01-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 2 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Pow- stańców Wielkopolskich 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam- kowej części gruntu z działek nr 97/2 i 97/10 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. 17-01-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 1 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 59 /część/ o pow. 1452 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 10-01-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 90 / 2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części działki nr 124/4 o pow. 10 m2 , obręb 4, położonej przy ul. Morelowej w Chełmnie 10-01-2006 zobacz
2006 Zarządzenie Nr 89/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz- nia 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 117 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 10-01-2006 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 88/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Rynkowej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 282/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 87/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz- nia 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 115 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 86/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Gen.J. Hallera 9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 426 stano- wiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 85/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 71, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 84/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 34 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 486/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 83/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 57, położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 171/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 82/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/51 o pow. 0,3997 ha, położonej w Chełmnie na o/M.Kopernika 1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. 02-12-2005 zobacz
2005 Zarządzenie nr 81/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005. 28-11-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 80/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 339 o pow. 351 m2, położonej w Cheł- mnie przy ul.Franciszkańskiej 3, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. 28-11-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 79/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 wraz z ułamkową częścią gruntu z działki nr 224/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 28-11-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 wraz z ułamkową częścią gruntu z działki nr 224/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 28-11-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 77/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 wraz z ułamkową częścią gruntu z działki nr 224/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 28-11-2005 zobacz
2005 Zarządzenie Nr 76/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 wraz z ułamkową częścią gruntu z działki nr 224/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. 28-11-2005 zobacz