Opis : ARZĄDZENIE NR 34/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
opublikowane : 03-04-2006
treść :

ZARZĄDZENIE NR 34/2006
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

§ 1. Ogłasza się konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się po. Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M.Kędzierski

poprzednia strona