Opis : Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2006 roku
opublikowane : 03-03-2006
treść :

Zarządzenie Nr 12/2006
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 28 lutego 2006 roku

W sprawie określenia stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie w 2006 roku.

Na podstawie § 6 Umowy MK Nr 8/2003 z dnia 02 czerwca 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasta Chełmna z siedzibą przy ul. Dworcowej 1 86-200 Chełmno a Panem Aureliszem Witko zamieszkałym w Chełmnie, ul. Osnowska 21 prowadzącym działalność gospodarczą - Administracja Cmentarza Komunalnego dotyczącej dzierżawy i administrowania Cmentarza Komunalnego w Chełmnie zarządzam co następuje:

§ 1 Zmienia się załącznik do zarządzenia Zarządzenia nr 12/2003 z dnia 19.02.2003 roku określający stawki opłat za usługi cmentarne.

§ 2 Niniejszy załącznik stanowi integralną część w/w Zarządzenia.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2006 roku.

Załącznik
do Zarządzenia
Nr 12/2003
z dnia 19.02.2003 r.

Stawki opłat (netto) za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie - 2006 rok

1.Wykopanie grobu wraz z uformowaniem mogiły:
- jednomiejscowy, okres letni - 228 zł
- jednomiejscowy, okres zimowy - 277 zł
- dwumiejscowy (głębinowy), okres letni - 313 zł
- dwumiejscowy, okres zimowy - 379 zł

2. Wykopanie grobu wraz z uformowaniem mogiły
- dziecięcy - 77 zł

3. Opłata za miejsce (rezerwacja na 20 lat)
- grób jednomiejscowy - 188 zł
- grób dwumiejscowy - 379 zł
- każde dodatkowe miejsce - 251 zł
- grób dziecięcy - 77 zł

4. Opłata za miejsce i rezerwację na 90 lat - grobowce
- jednomiejscowy (2 trumny) - 1.135 zł
- dwumiejscowy (4 trumny) - 2.269 zł

5. Przygotowanie grobu lub grobowca do pochówku - 126 zł

6. Opłata jednorazowa za korzystanie z wody - 25 zł

7. Opłata jednorazowa za wywóz śmieci - 25 zł

8. Wjazd samochodem na teren cmentarza, każdorazowo - 38 zł

9. Demontaż i montaż pomnika nagrobnego
- pojedynczego - cena umowna
- podwójnego - cena umowna

10. Budowa znormalizowanych grobów murowanych (grobowców, grobów urnowych) cena umowna

11. Wykonanie dodatkowych usług cmentarnych zgodnie z zamówieniem cena umowna

12. Pobranie opłaty za ponowne wykupienie miejsca
- jednomiejscowy - 151 zł
- wielomiejscowy - 313 zł
- dziecięcy - 77 zł

13.Przygotowanie grobu do ekshumacji zwłok (wykopanie do trumny) - 651 zł

14.Opłata za miejsce w kolumbarium (rezerwacja na 20 lat) - 204 zł

Do w/w stawek należy doliczyć podatek VAT.

poprzednia strona