Uchwała budżetowa na 2010 rok


Uchwała Nr XLIV/250/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 wraz z załącznikami (124kB) plik

Uchwała Nr XLV/254/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/254/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (33kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/254/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (68kB) pdf

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (25kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (34kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (66kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/269/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/269/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (36kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/269/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (105kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/274/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (27kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/274/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (38kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/274/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (107kB) pdf

Zarządzenie nr 76/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (24kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (41kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (107kB) pdf

Uchwała Nr L/280/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (25kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/280/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (39kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/280/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (112kB) pdf

Zarządzenie nr 83/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (25kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (39kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (109kB) pdf

Zarządzenie nr 88/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. (24kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (48kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (109kB) pdf

Uchwała Nr LI/285/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/285/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (54kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/285/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (113kB) pdf

Zarządzenie nr 95/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 września 2010 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (24kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 września 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (49kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 września 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (116kB) pdf

Uchwała Nr LIII/304/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (33kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/304/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (52kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/304/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (117kB) pdf

Zarządzenie nr 108/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (24kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (51kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (114kB) pdf

Zarządzenie nr 121/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (24kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (51kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 121/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (117kB) pdf

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (51kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (117kB) pdf

Zarządzenie nr 125/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (25kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (51kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010r. (115kB) pdf

Zarządzenie nr 130/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (24kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (117kB) pdf Wytworzył: Rada Miasta (22 grudnia 2009)
Opublikował: Mirka Kowalik (31 grudnia 2009, 08:23:18)

Ostatnia zmiana: Mirka Kowalik (11 stycznia 2011, 08:58:56)
Zmieniono: dodano Zarządzenie nr 130/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2010 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5961

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij