Informacje Podstawowe

Burmistrz Miasta
Artur Mikiewicz
sekretariat, pok. nr 205, I piętro
tel. (56) 677-17-38
fax. (56) 677-17-74
e-mail: burmistrz_miasta@chelmno.pl
sekretariat@chelmno.pl


Artur Mikiewicz
Artur Mikiewicz


Zadania

Burmistrz sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą Urzędu, a w szczególności:

1) reprezentuje miasto na zewnątrz,
2) koordynuje współpracę z innymi urzędami i instytucjami,
3) kieruje bieżącymi sprawami miasta,
4) wykonuje obowiązki zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu,
5) ustala politykę kadrową i płacową w Urzędzie,
6) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje i zapytania radnych,
7) wydaje zalecenia co do sposobu załatwiania spraw ważnych z punktu widzenia interesu politycznego, społecznego i służbowego,
8) załatwia sprawy objęte tajemnicą państwową z zakresu spraw wojskowych,
9) wykonuje zadania szefa obrony cywilnej miasta,
10) nadzoruje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, ustalając zadania dla Straży Miejskiej,
12) podejmuje działania w zakresie promocji miasta,
13) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej i turystyki w mieście, 
14) sprawuje  nadzór nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,
15) współkształtuje politykę mieszkaniową w mieście,
16) Podejmuje działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, ograniczania patologii społecznej i ochrony zdrowia,  
17) zajmuje się zagadnieniami  planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, rozwoju miasta w zakresie funkcjonowania infrastruktury, komunikacji, architektury i budownictwa,
18) podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie miasta,
19) prowadzi i organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych,
20) wykonuje nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmińskim Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
21) przedkłada uchwały Rady Miasta odpowiednim organom,
22) wydaje zarządzenia, przepisy porządkujące wewnętrzne sprawy Urzędu oraz akty prawne o charakterze instrukcyjnym,
23) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
24) udziela upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu,
25) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Uprawnienia 

Burmistrzowi podlegają bezpośrednio poniższe komórki organizacyjne Urzędu: 

1) Wydział Organizacyjny
2) Wydział Finansowy
3) Wydział Techniczno –Inwestycyjny
4) Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
5) Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
6) Wydział Spraw Obywatelskich
7) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
8) Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Działalności  Gospodarczej
9) Samodzielne stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
10) Urząd Stanu Cywilnego
11) Miejski Konserwator Zabytków
12) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
13) Administrator Bezpieczeństwa Informacji  

Burmistrz wydaje:

1) zarządzenia - na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych i niniejszym regulaminie,
2) pisma o charakterze instrukcyjnym,
3) postanowienia i decyzje jako kierownik Urzędu, z wyjątkiem odmiennych  uregulowań prawnych. 

Projekty uchwał powinny być przygotowane w sposób określony w Statucie Miasta oraz zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne Urzędu.Projekty aktów prawnych komórek organizacyjnych Urzędu uzgodnione z bezpośrednim przełożonym, po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika w sprawach wywołujących zobowiązania finansowe, przekazuje się do kancelarii prawniczej obsługującej Urząd celem zaopiniowania pod względem prawnym.Prawidłowo sporządzone i sprawdzone projekty aktów prawnych przekazują do burmistrza kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu. 
Akty prawne - po ich podpisaniu - podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez Wydział Organizacyjny.


Wytworzył: Grzegorz Panek (9 listopada 2017)
Opublikował: Grzegorz Panek (9 listopada 2017, 10:03:58)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (20 listopada 2018, 23:00:48)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4559

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij