Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIASTA CHEŁMNA  >  2018

Uchwała nr XLV/263/2018
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 27 lutego 2018


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) oraz na podstawie art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje: 
§ 1.1. Przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach
         podstawowych prowadzone przez Gminę Miasto  Chełmno zapewniają bezpłatne
         nauczanie, wychowanie i opiekę  w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni
         w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
     2. Wychowanie przedszkolne w zakresie określonym w ust. 1 realizowane jest
         w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola i szkoły.
 
§ 2.1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
         przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
         kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
         w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
         Chełmno,  w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1,
          ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, za
          każde dziecko.
      2. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się, jako iloczyn stawki godzinowej
          oraz liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego
          przekraczającego wymiar, o którym mowa w § 1.
 
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia i podlega
      waloryzacji na zasadach  określonych przepisami ustawy z dnia 27 października 
      2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia
      2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
      przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu
      publicznym.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Chełmna.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
  Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1188 z dnia 2018-03-07

Opublikował: Marzanna Westfalewska (6 marca 2018, 11:44:16)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (9 marca 2018, 09:05:28)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij