Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Dworcowej 22

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN/6/2018
wartość: brutto 350,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 23 stycznia 2019  10:00Chełmno dnia  08.01.2019 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
z późniejszymi zmianami) 
  
  
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
 
 
polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Dworcowej 22, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna. Kiosk usytuowany jest poza staromiejską zabudową miasta bezpośrednio graniczy z główną arterią komunikacyjną miasta ulicą Dworcową. Kiosk o jednej kondygnacji, niepodpiwniczony, wyposażony jest 
w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
Zestawienie powierzchni użytkowej kiosku przedstawia się następująco: 
1)      sala sprzedaży                        – 16,49 m2
2)      zaplecze sklepowe                   –   2,96 m2                                                      
3)      w.c.                                       –   1,52 m2
                                                         20,97 m2
Przedmiotowy kiosk położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 112/1, obręb 2, o powierzchni 87 m2 dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00007844/1 z przeznaczeniem na tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: E70 MWU, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. 
Udział w gruncie wynosi 58,90 m2.  
 Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 350,00 zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2019 r. o godz. 10:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 350,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank, nie później niż do dnia 22.01.2019 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Zarządzenia Nr 119 / 2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 października 2018 roku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Artur Mikiewicz 
 
 

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (8 stycznia 2019, 10:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij