Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna w 2018 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2018.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lutego 2018  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” sp.j. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber ul. B. Głowackiego 20 87-140 Chełmża Wyniki postepowania
zawiadomienie o wyborze oferty (774kB) pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31 fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie


Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska
Fax 56 677 17 74 Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 103
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl

Zamawiający ogłasza przetarg na:
 „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów
na terenie miasta Chełmna w 2018 roku”


1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
 Cena – 60 % Gwarancja – 40 %
5.Specyfikacja zamówienia Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-Posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-Posiadają zdolność techniczną i zawodową,
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter) w terminie 19.02.2018 r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204 w terminie 19.02.2018 r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                            Mariusz KędzierskiChełmno,  dnia 01.02.2018 r.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja zamówienia (185kB) pdf
projekt umowy (82kB) pdf


Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (1 lutego 2018, 14:08:43)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (20 lutego 2018, 14:13:49)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij