Protokół z XLIII sesji Rady Miasta


Protokół  nr  XLIII/2014
z XLIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 17 marca 2014 r.
 
                                               Sesja odbyła się dnia 17 marca 2014 roku                                                                           i trwała od godziny 16.00 do godz. 16.15
 
                                               Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                                             sesji było 15 radnych, co stanowi  100  %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.             Otwarcie
2.             Przyjęcie porządku obrad XLIII  sesji RM.
3.             Sprawa zmiana statutu Chełmińskiego Domu Kultury.
4.             Sprawa uchylenia uchwały Nr XLX/224/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia
                29 września 2009 r.
5.             Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
 
Otwarcia  XLIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15  radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XLIII  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XLIII sesji został  radnym przesłany i dodał, że  sesja została zwołana w trybie pilnym.  (Wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski poprosił o wykreślenie pkt. 4 o treści: „Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych przy ul. Gen Jastrzębskiego 5”  z proponowanego porządku obrad i wprowadzenie w tym miejscu pkt. „Sprawa uchylenia uchwały Nr XL/224/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 r.”
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta porządek obrad uwzględniający autopoprawkę Burmistrza Miasta.
 
                   Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych,
                   głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących. 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta i przystąpił do jego realizacji. 
 
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa zmiany statutu Chełmińskiego Domu Kultury.

 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platformy Obywatelskiej” – Załącznik nr 4 do protokołu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w zawiązaniu do przedstawionej opinii zaproponował następujący harmonogram prac związanych z przejęciem składników majątkowych:
 
·        Wprowadzić stanowisko Rady Miasta Chełmno  w sprawie wyrażenia woli  przejęcia
         składników majątkowych ECWM w Chełmnie – 25 marca 2014 r.
·        Inwentaryzacja majątku fundacji  - do końca kwietnia
·        Spotkanie ze stroną niemiecką – do końca kwietnia
·        Zmiany statutu Fundacji ( jeśli będą wymagane) -  do końca maja
·        Podjęcie uchwał – do końca czerwca
·        Wycena majątku – do końca lipca
·        Podpisanie aktu notarialnego – do końca września
·        Przyjęcie na majątek miasta – do końca września
 
Harmonogram w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych              
                   nie było, przy 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIII/278/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2007 Rady Miasta Chełmna   z dnia 11 września 2001 roku w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domu Kultury (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa uchylenia uchwały Nr XL/224/2009 Rady Miasta Chełmna
                 z dnia 29 września 2009 r.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platformy Obywatelskiej” – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
Poinformował, że przedstawiony projekt uchwał jest zgodny z sugestiami zawartymi w opinii Klubu Radnych. Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta przedstawiony projekt uchwały.

                   Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych               
                   nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIII/279/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/224/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 r. (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
 
 
Punkt  5.    Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady XLIII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (13 maja 2014)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (13 maja 2014, 11:58:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij