Protokół z I części XXXIX sesji Rady Miasta


 
Protokół Nr XXXIX/I/2013
z  I części XXXIX  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   28 grudnia 2013 r.
 
I część sesja odbyła się w dniu  28 grudnia 2013 r. i trwała od godz. 11.00 do godz.  11.40
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie drugim  przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
 
 2. Przyjęcie porządku obrad I części XXXIX   sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
 
3. Nadanie  tytułów Zasłużony dla Miasta Chełmna.
 
4. Zakończenie I części obrad
 
 
Ad.1.  Otwarcie
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady I części XXXIX sesji Rady Miasta Chełmna witając radnych oraz zaproszonych gości.
 
-          stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad I części XXXIX   sesji Rady Miasta Chełmna
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, ze radni otrzymali zaproponowany porządek obrad wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem  propozycji zmian
stwierdził, ze porządek obrad I części  XXXIX uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 3. Nadanie  tytułów Zasłużony dla Miasta Chełmna.
 
 
Przewodniczący  obrad p. Błażejewicz - poinformował, że I część XXXIX sesji Rady Miasta Chełmna jest wyjątkowa i uroczysta,  ponieważ zostaną nadane honorowe tytuły wybitnym mieszkańcom  naszego Miasta – Pani Barbarze Gracz oraz Panu Tadeuszowi Schmelterowi.
Z przykrością stwierdził, że Pani Barbara Gracz nie mogła wziąć udziału w sesji z uwagi na nienajlepszy stan zdrowia. W związku z czym w przerwie pomiędzy I i II częścią sesji mówca wraz z Zastępcą Przewodniczącego   Rady Miasta uda się do Pani Barbary do domu, aby tam wręczyć Jej dyplom i pamiątkowy medal.Poinformował również, że Pan Tadeusz Schmelter jest obecny na posiedzeniu .
Następnie poprosił Przewodnicząca Kapituły opiniującej  kandydatów do tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub  „Zasłużony dla Miasta Chełmna”  powołanej Uchwałą Rady Miasta Chełmna Nr XXXIV/222/2013 z dnia 17 września 2013 roku o przedstawienie sylwetki Pana Tadeusza Schmeltera.
 
Przewodnicząca Kapituły Pani Gerka  - w imieniu kapituły przedstawiła sylwetkę Tadeusza Schmeltera cyt. : „ Tadeusz Schmelter - działacz sportowy, długoletni instruktor, trener  i wychowawca młodych chełmińskich sportowców. Zasłużony handlowiec chełmiński.
Urodził się 6 sierpnia 1936 roku w Chełmnie w rodzinie o bogatych tradycjach sportowych. Rodzice Tadeusza  aktywnie działali w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.
Pan Tadeusz ukończył Szkołę Podstawową nr 2, następnie podjął naukę w Technikum Ekonomiczno- Handlowym w Chełmnie zdając maturę w 1953 roku.
W tym samym roku podjął pierwszą pracę zawodową w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno- Melioracyjnych. Najdłużej bo aż 35 lat  związany był z Miejskim Handlem Detalicznym, gdzie pracował jako inwentaryzator, kierownik działu zatrudnienia i płac, następnie kierownik działu obrotu towarowego i zaopatrzenia, specjalista ds. handlowych, kierownik rejonu sklepów w Chełmnie – pełnomocnik dyrektora.
W wieku 10 – 12 lat zaczął aktywnie  uprawiać sport, jako czynny zawodnik odnoszący sukcesy w kraju w dziedzinie lekkiej atletyki. W 1956 roku po ukończeniu kursu instruktorsko-trenerskiego w Przemyślu rozpoczął pracę  wychowawczo-szkoleniową  z młodzieżą. Był jednym z inicjatorów najstarszej imprezy biegowej na Pomorzu i Kujawach tzw. Biegu Wyzwolenia a obecnie Memoriału swego ojca Jana Schmeltera. Bardzo aktywnie zaangażowany w przygotowanie uroczystych obchodów 100-lecia sportu chełmińskiego                 a także szeregu innych imprez sportowych. Jest honorowym prezesem Klubu Sportowego Nadwiślanin Chełmno.
Pan Tadeusz Schmelter  był radnym Rady Miasta Chełmna IV i V kadencji.
Wspólnie z chełmińskimi sportowcami i działaczami kultury był inicjatorem ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej sylwetce znanego trenera i działacza sportowego Jana Schmeltera – ojca. Za swoją pracę zawodową i działalność sportową  wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Województwa Toruńskiego, Zasłużony dla Miasta Chełmna, Zasłużony Pracownik Handlu, Złota Odznaka – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Zasłużony Sędzia Lekkiej Atletyki, Zasłużony Działacz LZS.
            Następnie w imieniu Kapituły i własnym złożyła gratulacje Panu Tadeuszowi życząc mu dalszych sukcesów .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejwecz – odczytał treść  dyplomu „ Uchwałą Rady Miasta Chełmna  nadano Panu Tadeuszowi Schmelter tytuł zasłużony dla Miasta Chełmna. Następnie wraz z Burmistrzem Miasta wręczył odznaczonemu dyplom oraz pamiątkowy medal.
Złożył gratulacje Panu Schmelterowi życząc mu dalszych osiągnięć w dziedzinie sportu.
 
Pan Tadeuszu Schmelter – stwierdził, że czuje się ogromnie zaszczycony nadaniem honorowego tytułu jednak nie udałoby mu się dokonać pewnych przedsięwzięć gdyby nie pomoc i wsparcie innych ludzi jak choćby Pana Antoniego Laszuka oraz 
Podziękował za docenienie przez Radę Miasta  pracy na rzez miasta Chełmna.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poprosił o przedstawienie sylwetki Pani Barbary Gracz
 
Członek Kapituły p. Fliegier – przedstawił sylwetkę Pani Barbary gracz cyt: „Barbara  Gracz- nauczyciel, wychowawca najmłodszych mieszkańców Chełmna, długoletni dyrektor miejskiego przedszkola w  latach 1946 -1986.  Urodziła się 20 grudnia 1926 roku w Chełmnie.
Pani Barbara Gracz podjęła pracę  jako nauczyciel w Miejskim Przedszkolu 1 grudnia 1946 roku zostając jednocześnie dyrektorem tej placówki. Funkcję tę pełniła przez 40 lat do momentu przejścia na emeryturę w 1986 roku. Od 1 stycznia do 31 grudnia 1987 roku pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy jako emerytowany nauczyciel w tym przedszkolu.
Pani Barbara tworzyła struktury Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 40 tych dwudziestego wieku. Była założycielem TPD w Chełmnie. Od 1947 roku sprawowała funkcje sekretarza TPD, a od 1979 roku była prezesem tego towarzystwa.
Była bardzo zaangażowana w tworzenie bazy TPD nad Jeziorem Starogrodzkim gdzie przez wiele lat organizowała kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin z terenu całego  województwa.
W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku nawiązała ścisłą  współpracę z Holendrami  organizując  pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży.
W okresie wakacyjnym w przedszkolu funkcjonowało schronisko młodzieżowe, którego była założycielką. Pani Barbara przez całe swoje życie była bardzo oddana sprawom  dzieci, które kochała nade wszystko i z którymi miała fantastyczny kontakt i porozumienie.
Dzięki jej zaangażowaniu i solidnej pracy w 1961 roku Przedszkole Miejskie otrzymało tytuł „WZOROWE PRZEDSZKOLE”.
Za swoją pracę zawodowa i działalność społeczną otrzymała wiele nagród, wyróżnień   i  medali m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD, Przyjaciel Dziecka, odznakę za zasługi dla województwa toruńskiego oraz medal Zasłużony dla miasta Chełmna z okazji 730 i 750-lecia nadania praw miejskich Chełmnu.”
                Stwierdził, że czuje się zaszczycony mogąc przedstawić sylwetkę tak zacnej osoby życząc Pan Barbarze powrotu do zdrowia.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – podziękował za przedstawienie zasług Pani Barbary Gracz
 
Ad. 4. Zakończenie I części obrad
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z wyczerpaniem porządku obrad – zamknął pierwszą część posiedzenia. Poinformował, że w przerwie między I i II częścią sesji uda się do Pani Barbary Gracz .
 
 
Protokołowała:                                                                              Przewodniczył :
 
 
(-) Danuta Derebecka )                                                               (-) Janusz Błażejewicz
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (3 lutego 2014)
Opublikował: Danuta Derebecka (3 lutego 2014, 14:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij