Budżet Miasta Chełmna na rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/239/2017 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 (3193kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (130kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (241kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (400kB) pdf

Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (222kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/264/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (248kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/264/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (407kB) pdf

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 marca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (249kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 marca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018. (407kB) pdf

Uchwała nr XLVII/276/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018 (222kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/276/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018 (260kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/276/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018 (411kB) pdf

Uchwała nr XLVIII/279/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (217kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/279/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2018 roku zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (270kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/279/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2018 roku zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (416kB) pdf

Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018 (230kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/283/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018 (274kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/283/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2018 (417kB) pdf

Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (273kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (418kB) pdf

Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (272kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (420kB) pdf

Uchwała nr L/294/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018 (147kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/294/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018 (280kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/294/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018 (492kB) pdf

Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 września 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 września 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (226kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 września 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (491kB) pdf

Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 września 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (129kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 września 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (491kB) pdf

Uchwała nr LI/302/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (144kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/302/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (283kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/302/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (496kB) pdf

Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 października 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 października 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (282kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 października 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (495kB) pdf

Zarządzenie nr 130/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 października 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (134kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 października 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (283kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 października 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (494kB) pdf

Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (145kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/15/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (284kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/15/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (499kB) pdf

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (149kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/19/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (285kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/19/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (499kB) pdf

Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 145/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (285kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 145/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018. (500kB) pdf

Wytworzył: Burmistrz Miasta (19 grudnia 2017)
Opublikował: Paweł Góra (29 grudnia 2017, 07:39:20)

Ostatnia zmiana: Daria Drzymalska-Paczkowska (3 stycznia 2019, 08:48:12)
Zmieniono: dodano Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2018r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2672

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij