NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (576kB) plik
Wyniki naboru z uzasadnieniem (765kB) plik

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WALENTEGO FIAŁKA W CHEŁMNIE ORAZ DYREKTOR MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
OGŁASZAJĄ NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
1.     Stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY 

2.     Wymiar etatu na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę:
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka w Chełmnie - 1/3 etatu oraz
Muzeum Ziemi Chełmińskiej i Chełmińska Informacja Turystyczna - 2/3 etatu
 
3.     Wymagania niezbędne:
a)     posiada obywatelstwo polskie
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe
d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej   6-letnią praktykę w księgowości - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko Głównego Księgowego.
 
4.     Wymagania dodatkowe:
a) umiejętności zawodowe:   znajomość prawa w zakresie finansów publicznych (m. in. ustawy o:  finansach publicznych,  rachunkowości, przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej,  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zagadnień dotyczących podatków            i ubezpieczeń społecznych),  obsługi komputera, umiejętność korzystania z Internetu, obsługa poczty elektronicznej,
      b) predyspozycje osobowościowe: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność,  komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 
5.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)   zadania główne:
całość zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości Miejskiej Biblioteki Publicznej         im. W. Fiałka w Chełmnie oraz Muzeum Ziemi Chełmińskiej i Chełmińskiej Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
b)   zadania pomocnicze:
w zakresie księgowości budżetowej, sprawozdawczości, gospodarki finansowej, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń dla pracowników, opracowywanie planu dochodów, wydatków oraz sprawozdań – przestrzeganie prawidłowości, terminowości, rzetelności, przygotowywania, sprawdzania i księgowania dokumentów księgowych, prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych, analiza realizacji budżetu, obsługa programu finansowo-księgowego „fk” i „aga” zgodnie z instrukcją  „polityki bezpieczeństwa”, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników i świadczeniobiorców, całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, prowadzenie całokształtu spraw księgowych związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Miasta itp.
c)   zadania okresowe:
zastępstwa za innych pracowników z polecenia Dyrektora w zależności od  występujących potrzeb,
d)   zakres ogólnych obowiązków :  
      realizacja statutowych założeń biblioteki, wykonywanie służbowych poleceń Dyrektora.
 
6.     Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny;
2)    życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3)    kwestionariusz osobowego kandydata na pracownika;
4)    kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
6)    oświadczenie o niekaralności (przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
7)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8)     inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.           o ochronie danych osobowych (t.j. z 2015 roku Dz. U. poz. 2135 z późn. zm.).
 
 
7.     Informacje dodatkowe:
a)   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 27.05.2016 r., godz. 15.00 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka,           al. 3 Maja 2, 86-200 Chełmno. Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Fiałka w dniu             30.05.2016 r.  o godz. 10.00.       
Rozmowa kwalifikacyjna nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Fiałka w dniu 01.06.2016 r.  o godz. 10.00.
 
b)   Z Regulaminem naboru oraz szczegółowym Opisem stanowiska pracy można się zapoznać w Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka, al. 3 Maja 2, 86-200 Chełmno lub w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu               56 676-14-54 – Biblioteka, 56 686-16-41 – Muzeum.
 
c)   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Fiałka w Chełmnie i Muzeum Ziemi Chełmińskiej w terminie do dnia 30.07.2016 r.
Kandydaci o wynikach naboru i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
d)   Nabór na wolne stanowisko przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Biblioteki i Muzeum.
 
e)   Przewidywane zatrudnienie od 1 lipca 2016 r.
 
 
   ZAŁĄCZNIK:
   1. kwestionariusz osobowy (48kB) word
 
Marzanna Pieniążek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                 im. Walentego Fiałka w Chełmnie
 Ewa Gerka – Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 
           
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Joanna Koenner (4 maja 2016)
Opublikował: Joanna Koenner (5 maja 2016, 11:36:43)

Ostatnia zmiana: Joanna Koenner (2 czerwca 2016, 14:22:56)
Zmieniono: Aktualizacja - dodanie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 656

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij