INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborów w mieście Chełmnie ma prawo do uzyskania informacji o:
- właściwym dla siebie obwodzie głosowania,
- lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
- terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
- warunkach oraz formach głosowania.
 
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu,  na jego wniosek telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku  podaje się  nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
Informacji udziela się w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,  pokój nr 107 w godzinach urzędowania  tel.: (56) 677 17 16,   510 043 251,  510 043 252,
fax:  (56) 677 17 18,  e-mail:   biuro_rady_miasta@chelmno.pl 
 
Wyborca niepełnosprawny, który chce głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w tym lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych składa wniosek
o dopisanie do  spisu wyborców w obwodzie właściwym  dla tego lokalu. Wniosek należy złożyć do dnia 20 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Chełmna  pok. nr 101 w godzinach pracy Urzędu, tel. (56) 677 17 52. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania  sporządzonej  w alfabecie Braill’a.
Wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, chcący głosować za pośrednictwem pełnomocnika składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 16 października 2015 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna  ul. Dworcowa 1, w Biurze Informacji Publicznej, pok. nr 101w godzinach pracy Urzędu, tel. (56) 677 17 17. Druki wniosków są dostępne w pokoju nr 101 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w formie załącznika (dział: „wybory do Sejmu i Senatu RP 2015”).
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą zostać przesłane także w formie elektronicznej o ile dokumenty zostaną opatrzone podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Wyborca niepełnosprawny, może jak każda osoba uprawniona do udziału w wyborach, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 12 października  2015 r. w Urzędzie Miasta  Chełmna pok. nr 107 w godzinach pracy Urzędu, tel.(56) 677 17 16. Druki wniosków dostępne są w pok. 107 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w formie załącznika do niniejszej informacji (dział: wybory do Sejmu i Senatu RP 2015).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zwierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację  osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta oraz  oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Chełmnie. Wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien  złożyć w Urzędzie Miasta  Chełmna. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
 
 
Godziny pracy Urzędu Miasta Chełmna
poniedziałek, środa, czwartek: od godz. 7.15 do godz. 15.15;
wtorek  od godz. 7.15 do godz. 16.15;
piątek od godz.7.15 do godz.14.15


 

Wytworzył: Tatiana Syta (21 września 2015)
Opublikował: Paweł Góra (21 września 2015, 14:13:28)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (7 października 2015, 15:14:12)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij