Uchwała nr IV/2015 Rady Miasta

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015. (1722kB) pdf

Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015 (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015 (238kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015 (357kB) pdf

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (248kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (384kB) pdf

Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (134kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/42/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (249kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/42/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (386kB) pdf

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (127kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (199kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (388kB) pdf

Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Masta Chełmna z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (127kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2015 Burmistrza Masta Chełmna z dnia 8 maja 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (251kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2015 Burmistrza Masta Chełmna z dnia 8 maja 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (389kB) pdf

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (127kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (252kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (389kB) pdf

Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2015roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (131kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/53/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2015roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (253kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/53/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2015roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (393kB) pdf

Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (128kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (257kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (393kB) pdf

Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (128kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (258kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (392kB) pdf

Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (124kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (259kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (397kB) pdf

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (131kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (261kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (403kB) pdf

Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (124kB) pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (261kB) pdf

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (405kB) pdf

Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (125kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (261kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (405kB) pdf

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (132kB) pdf

Załacznik nr 1 do uchwały nr XII/77/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (263kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/77/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (418kB) pdf

Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 listopada 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (124kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 listopada 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (263kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 listopada 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Miasta Chełmna na 2015 rok. (419kB) pdf

Zarządzenie nr 138/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 grudnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (123kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 138/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 grudnia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (418kB) pdf

Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (271kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (421kB) pdf

Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 141/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (267kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 141/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (420kB) pdf

Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/95/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (270kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/95/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2015. (420kB) pdf

Wytworzył: Paweł Góra (20 stycznia 2015)
Opublikował: Paweł Góra (20 stycznia 2015, 16:06:26)

Ostatnia zmiana: Daria Drzymalska-Paczkowska (4 stycznia 2016, 13:54:57)
Zmieniono: dodano Uchwałę nr XVI/95/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12422

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij