Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Sposób załatwienia sprawy:
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia .
2. Wypełniony wniosek złóż osobiście, prześlij telefaksem lub drogą  elektroniczną do Urzędu Miasta Chełmna.
3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Opłaty:
Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmna. pok. 306, II piętro.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Termin składania wniosków:
do 8 maja 2015 r.
w przypadku ponownego głosowania do 22 maja 2015 r.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborców.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
4. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
5.  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
6. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
8. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
9. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2013 r. poz. 267ze zm.).
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29  grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. 2015 poz. 5)

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. (14kB) word
2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania. (12kB) word

Wytworzył: Sławomir Koprowski (13 marca 2015)
Opublikował: Przemysław Małkowski (15 kwietnia 2014, 13:00:02)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (20 października 2015, 09:37:23)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika: \" Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.\"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3752

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij