jak załatwić sprawę

W N I O S E K
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków     

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Miejski Konserwator Zabytków,
pokój nr 109, parter - drugie wejście, tel. 56 677 17 14 (e-mail: mkz@chelmno.pl)
 
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek do Miejskiego Konserwator Zabytków o udzielenie pozwolenia powinien zawierać:
a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcyb. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
c. Wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
d. imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski albo oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a.  Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek. 
b. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę:
       -kierującą robotami budowlanymi – kwalifikacji do kierowania tymi robotami,
       -wykonującą nadzór inwestorski – kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego
– w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
c. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
d.  Dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie pozwolenia. W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo 17,00 zł.  Opłatę skarbową należy wpłacić na konto 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730, (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225 poz. 1635 zgodnie z art. 1, art. 2, art. 3, art. 3a, art. 4, art. 5, art. 6, art.7 z późn. zm.).
Pozwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt b, chyba że roboty budowlane mają być prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu.
 
Formularze wniosków dostępne:
w Biurze Podawczym (parter) lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (pokój nr 109, parter - drugie wejście) oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełmno:
Wniosek o udzielenie pozwolenia 2018 (44kB) word
 
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)
Zgodnie z art 35 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

 
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmno.
 
Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
  

Wytworzył: Janusz Flemming (21 stycznia 2013)
Opublikował: Przemysław Małkowski (21 stycznia 2013, 13:29:32)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (19 stycznia 2018, 09:15:33)
Zmieniono: Korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2536

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij