Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2024

Uchwała Nr VX/103/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 (171kB) pdf

Uchwała Nr XVI/109/ /2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (172kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (171kB) pdf

Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (66kB) pdf

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (171kB) pdf

Zarządzenie nr 94/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (170kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (177kB) pdf

Zarządzenie nr 137/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 pażdziernika 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (177kB) pdf

Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (178kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 z załącznikami (177kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII / 188/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013 r,. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (181kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/194 /2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (159kB) pdf

Uchwała Nr XXX/202/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (170kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/207/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (170kB) pdf

Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 z załącznikami (171kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/218/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (180kB) pdf

Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 z załącznikami (181kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/225/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (183kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (188kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/238/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (189kB) pdf
 
Zarządzenie nr 136/2013 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 z załącznikami (188kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/255/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z załącznikami (189kB) pdf

Uchwała Nr XLI/261/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 wraz z załącznikami (193kB) pdf

Uchwała Nr XLII/274/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2014-2019 wraz z załącznikami (210kB) pdf

Uchwała Rady Miasta Chełmna nr XLIV/291/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 wraz z załącznikami (190kB) pdf

Uchwała nr XLVII/315/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 wraz z załącznikami. (193kB) pdf

Uchwała nr XLIX/327/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2014-2019 wraz z załącznikami. (192kB) pdf

Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2014-2019 wraz z załącznikami. (193kB) pdf

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2015-2019 wraz z załącznikami. (169kB) pdf

Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2015-2020 wraz z załącznikami. (193kB) pdf

Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2015-2020 z załącznikami. (1139kB) pdf

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2015-2020 wraz z załącznikami. (192kB) pdf

Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2015-2020. (189kB) pdf

Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2016-2020 wraz z załącznikami. (179kB) pdf

Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2016-2020 z załącznikami. (180kB) pdf

Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2016-2020 wraz z załącznikami. (4446kB) pdf

Uchwała nr XXIX/171/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (6977kB) pdf

Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (4642kB) pdf

Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (4604kB) pdf

Uchwała nr XXXVII/213/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (4754kB) pdf

Uchwała nr XXXVIII/223/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (4886kB) pdf

Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (4760kB) pdf

Uchwała nr XL/231/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (4538kB) pdf

Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2017-2024 wraz z załącznikami. (6022kB) pdf

Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2018-2024 wraz z załącznikami. (5587kB) pdf

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2018-2024 wraz z załącznikami. (4393kB) pdf

Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2018-2024 wraz z załącznikami. (4852kB) pdf

Uchwała nr XLVII/277/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2018-2024 z załącznikami. (4498kB) pdf

Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2018-2024 wraz z załącznikami. (4437kB) pdf

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2018-2024 wraz z załącznikami. (4472kB) pdf

Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2019-2024 wraz z załącznikami. (5969kB) pdf

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2019-2024 wraz z załącznikami. (4698kB) pdf

Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2019-2024 wraz z załącznikami. (4663kB) pdf

Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2019-2024 z załącznikami. (5116kB) pdf

Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2019-2024 z załącznikami. (5421kB) pdf

Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2019-2024 z załącznikami. (4609kB) pdf

Uchwała nr XVI/107/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026 z załącznikami. (5941kB) pdf

Uchwała nr XVII/126/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026 wraz z załącznikami. (4287kB) pdf

Wytworzył: Skarbnik Miasta (31 stycznia 2012)
Opublikował: Mirka Kowalik (8 lutego 2012, 10:31:48)

Ostatnia zmiana: Daria Drzymalska-Paczkowska (26 lutego 2020, 11:28:40)
Zmieniono: dodano uchwałę nr XVII/126/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16909

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij