OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta Chełmna
 
na podstawie art. 7, art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, pkt. 11 oraz art. 29, art. 33 ust. 1 pkt. 2, art. 36 art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 t.j.)
 
informuje
 
o możliwości wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 08.02.2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1, sala nr 102 (parter).o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
 
„Budowa stacji tankowania paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i myjnią bezdotykową”
Inwestor:                                Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOLO”
Bożena Wiśniewska
87-214 Płużnica
Lokalizacja inwestycji:            działka nr 528/2 obręb 2,
                                               przy Os. Dr. Franciszka Raszei w Chełmnie
Nieruchomości znajdujące
się w otoczeniu inwestycji:     działki o numerach: 286, 284/39, 528/1, 284/17,
                                               284/35, 289/2, 289/3, 285/6, 285/3, 284/14,
                                               obręb 2
 
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, udostępniona będzie zainteresowanym w Urzędzie Miasta Chełmna, Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, pokój 109, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno, tel. 056-677 17 37. Uwagi i wnioski składać można na piśmie w Biurze Informacyjno-Podawczym Urzędu Miasta Chełmna w terminie 21 dni od podania informacji do publicznej wiadomości tj. od 01.02.2010 do 22.02.2010 r., jak również zgłaszać podczas trwania rozprawy administracyjnej.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag jest Burmistrz Miasta Chełmna. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są odpowiednio: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie.
Informacja podana zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.chelmno.pl oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Chełmna.
 

Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (25 stycznia 2010)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (25 stycznia 2010, 09:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2293

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij