INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont nabrzeża cumowniczego, budowa nabrzeża cumowniczego i przeładunkowego w porcie rzecznym Chełmno”.

Chełmno, dnia 27.09.2019 r. GM-OŚ.6220.7.2016.KG       OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Chełmno, dnia 19.06.2019 r. GM-OŚ.6220.7.2018.KG       OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie społeczeństwa o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przestąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko.

Chełmno, dnia 13.02.2019 r. GM-OŚ.6220.7.2018.KG       INFORMACJA     Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie społeczeństwa o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Chełmno, dnia 20.04.2018 r. GM-OŚ.6220.8.2017.KG       INFORMACJA     Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Informacja o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego w celu opracowania i wypróbowania innowacyjnego procesu cynkowania w galwanizerni, na terenie MEDOS S.J.

Chełmno, dnia 20.12.2016 r. GM-OŚ.6220.4.2016.KG       INFORMACJA     Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie”.

Chełmno, dnia 10.10.2016 r. GM-OŚ.6220.6.2016.KG       OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2014-2015

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2014-2015 [...]

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii galwanicznej do anodowania aluminium na terenie spółki MEDOS przy ul. Magazynowej 3 w Chełmnie.

Chełmno, dnia 07.01.2016 r. GM-OŚ.6220.10.2015.KG       OBWIESZCZENIE            Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 38, w związku z art. 79 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Chełmno, dnia 23.10.2015 r. GM-OŚ.6220.10.2015.KG       OBWIESZCZENIE   Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław w mieście Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014”.

Chełmno, dnia 08.05.2015 r. GM-OŚ.6220.01.2015.PG     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - MEDOS

Chełmno, dnia 11.02.2015 r. GM-OŚ.6220.9.2014.PG       OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie.

Chełmno, dnia 15.01.2015 r. GM-OŚ.6220.01.2015.PG OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmna

Chełmno, dnia 12.01.2015 r. GM-OŚ.6220.1.2014.PG     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 [...]

Informacja

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Nr [...]

Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

Natura i gospodarka – podstawy dialogu   Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się [...]

Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019

Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2012 - uchwalony w dniu 4 grudnia 2012 przez Radę Miasta Chełmna (Uchwała nr XXVI/174/2012) [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przeniesienie w obrębie Zakładu FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. odlewni stopów lekkich"

Chełmno, dnia 09.10.2012 r. GM-OŚ.6220.6.2012.KG   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa ul. Szosa Grudziądzka

Chełmno, dnia 03.01.2011 r.     GM-OŚ.V/KG-7627/17/2010 Obwieszczenie   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa ul. Śliwowej

Chełmno, dnia 17.12.2010r.     GM-OŚ.V/KG-7627/15/2010     OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Chełmno, dnia 09.12.2010 r. GM-OŚ.V/KG-7627/17/2010     POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 2 art. 63 ust. 1 i 6, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Chełmno, dnia 09.12.2010 r.     GM-OŚ.V/KG-7627/17/2010 Obwieszczenie   Na podstawie art. 10 § 1, art. 28, art. 49 oraz art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

I(nformacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Chełmno, dnia 06.12.2010r.     GM-OŚ.V/KG-7627/16/2010     OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW - DOKUMENT NIEZBĘDNY W EWIDENCJI ODPADÓW

Podstawowa charakterystyka sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami, a w przypadku odpadów komunalnych - przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chełmna   na podstawie art. 7, art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, pkt. 11 oraz art. 29, art. 33 ust. 1 [...]

Podanie do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta Chełmna   na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Chełmno, dnia 27.11.2009 r.     GM-OŚ.V/KG-7627/04/09     OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Informacja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Chełmno, dnia 14.09.2009 r.  BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 46 pkt. 2, art. 48 ust. 1 i 3 i 4, art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest

Wykaz firm posiadających zezwolenie Starosty Chełmińskiego w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest  T.K.J. Matuszewskiul. Por. Krzycha 586-300 Grudziądz(056) 465 48 88Usługi Dekarsko-Blacharskie Jacek MałekWatorowo 386-200 [...]

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ZSEE : ZUM Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno.Punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektonicznego, mające obowiązek przyjęcia zużytych urządzeń (sztuka za sztukę):- P.H. „SUKCES” Sp. J. M. [...]

Publicznie dostępny wykaz danych

prowadzony zgodnie z wymogami zawartymi w paragrafie 2 pkt 3 Rozporządzenia ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110, poz. 1058): "dla kart informacyjnych w każdej kategorii dokumentów jest prowadzony spis kart informacyjnych zawierający numer [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij