2008

2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2008

Zarządzenie Nr 170/2008

Zarządzenie Nr 170 /2008BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMNAz dnia   31 grudnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 169/2008

Zarządzenie  nr 169/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2008 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie nr 168/2008

Zarządzenie Nr 168/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 25/33 o pow. 0,0324 ha oraz nr 25/18 o pow. 0,3928 ha położonych w Chełmnie przy [...]

Zarządzenie nr 167/2008

Zarządzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 233/13 o pow. 0,0074 ha, położonej w Chełmnie na os.M.C.Skłodowskiej, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 166/2008

Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 217/1 o pow. 0,0023 ha, położonej w Chełmnie na os.M.C.Skłodowskiej, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 165/2008

Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/55 o pow. 0,3023 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Podgórnej, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 164/2008

Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 217/3 o pow. 0,2364 ha, położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 163/2008

Zarządzenie nr 163/2008Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 18 grudnia 2008 rokuzmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie nr 162/2008

Zarządzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 1 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 161/2008

Zarządzenie Nr 161/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Chełmnie przy ul.Wojska Polskiego 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 159/2008

Zarządzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 111/2 o pow. 8 m2, położonej w Chełmnie przy ul. [...]

Zarządzenie nr 158/2008

Zarządzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 150/15 o pow. 57 m2, położonej w Chełmnie przy [...]

Zarządzenie nr 157/2008

Zarządzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 października 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 02 kwietnia 2008 roku. Na [...]

Zarządzenie nr 160/2008

Zarządzenie nr 160/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 listopada 2008 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie nr 156/2008

Zarządzenie Nr 156 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

Zarządzenie nr 155/2008

Zarządzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

Zarządzenie nr 154/2008

Zarządzenie Nr 154 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu murowanego, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna , położonego [...]

Zarządzenie nr 153/2008

Zarządzenie nr 153/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przygotowania projektu budżetu miasta Chełmna na 2009 rok. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie nr 152/2008

ZARZĄDZENIE NR 152 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 151/2008

Zarządzenie Nr 151 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki położonej w Chełmnie przy ul. Kruczej 19. [...]

Zarządzenie nr 150/2008

Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 57, położonego w Chełmnie na os.M.Kopernika 9 wraz ze [...]

Zarządzenie nr 149/2008

ZARZĄDZENIE NR 149 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 148/2008

Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Chełmnie przy ul.Biskupiej 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 147/2008

Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Biskupiej 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 146/2008

Zarządzenie Nr 146/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Chełmnie przy ul.Biskupiej 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 145/2008

Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Bisku- piej 15 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 144/2008

Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy ul.Bisku- piej 15 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 143/2008

Zarządzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.Bisku- piej 15 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 142/2008

Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycznia 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 141/2008

Zarządzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości czynszu w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna. Na [...]

Zarządzenie nr 140/2008

Zarządzenie nr 140/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 października 2008 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 139/2008

Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 06 października 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze [...]

Zarządzenie nr 138/2008

Zarządzenie Nr 138 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 06 października 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 60/1 o pow. 2237 m2 , obręb 7, [...]

Zarządzenie nr 137/2008

Zarządzenie nr 137/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 października 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna Na podstawie art. 33 ust 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 136/2008

Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 października 2008 w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na utylizacji elementów [...]

Zarządzenie Nr 135/2008

ZARZĄDZENIE NR 135 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 25 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia II konkursu na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 134/2008

Zarządzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest [...]

Zarządzenie nr 133/2008

Zarządzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Chełmnie przy ul.Pow- stańców Wielkopolskich 12 wraz z oddaniem [...]

Zarządzenie nr 132/2008

Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w Chełmnie na os.M.C. Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 131/2008

Zarządzenie Nr 131/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Bisku- piej 16 d wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 130/2008

Zarządzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.Wojska Polskiego 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 129/2008

Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy ul.Pow- stańców Wielkopolskich 2 wraz z oddaniem [...]

Zarządzenie nr 128/2008

Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 5 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 127/2008

Zarządzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Chełmnie na o/M.Kopernika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 126/2008

Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w Chełmnie na os.M.C. Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 125/2008

Zarządzenie Nr 125 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki położonej w Chełmnie przy ul. Kwiatowej. [...]

Zarządzenie nr 124/2008

Zarządzenie Nr 124/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 57 w budynku nr 9 położonym w Chełmnie na os. [...]

Zarządzenie nr 123/2008

Zarządzenie Nr 123 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 września 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 156/2/część/ o pow. 512 m2 , obręb [...]

Zarządzenie nr 122/2008

Zarządzenie Nr 122 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu przeznaczonego na działalność rozrywkową, działki nr [...]

Zarządzenie Nr 121/2008

Zarządzenie Nr 121/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 roku. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 116/2008

Zarządzenie Nr 116/08 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 września 2008 r. w sprawie sporządzenia Planu Wykorzystania Zasobu [...]

Zarządzenie Nr 120/2008

Zarządzenie Nr 120/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 109/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2008 roku. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 119/2008

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2008 roku. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 118/2008

Zarządzenie Nr 118/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 roku. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 117/2008

Zarządzenie Nr 117/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2008 roku. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 115/2008

Zarządzenie Nr 115 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 420 o pow. 0,0658 ha i działki nr 423/2 o pow.0,0126 m2, położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 114/2008

ZARZĄDZENIE nr 114 /2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie [...]

Zarządzenie nr 113/2008

Zarządzenie nr 113/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2009. Na podstawie art.30 ust.1 [...]

Zarządzenie nr 112/2008

Zarządzenie nr 112/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2008 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie nr 111/2008

Zarządzenie Nr 111 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu przeznaczonego na działalność rozrywkową, działki nr [...]

Zarządzenie nr 110/2008

Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

Zarządzenie nr 109/2008

Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Dwor- cowej 6 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 108/2008

Zarządzenie Nr 108/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 107/2008

Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 54, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 106/2008

Zarządzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie wykonania aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełmna wraz z Gminnym Planem Gospodarowania Odpadami. Na [...]

Zarządzenie nr 105/2008

ZARZĄDZENIE NR 105 /2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 104/2008

Zarządzenie Nr 104 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora [...]

Zarządzenie nr 103/2008

Zarządzenie nr 103/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 marca 2008r. w sprawie powierzenia zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy [...]

Zarządzenie nr 102/2008

Zarządzenie Nr 102/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu oraz powołania komisji w celu wyłonienia laureatów konkursu „Mój dom i najbliższe otoczenie w kwiatach i [...]

Zarządzenie nr 100/2008

Zarządzenie Nr 100/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycznia 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 99/2008

Zarządzenie Nr 99/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycznia 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 98/2008

Zarządzenie Nr 98/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Bisku- piej 13 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 97/2008

Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Chełmnie przy ul.Dominikańska 18 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 96/2008

Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 3 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 95/2008

Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 1 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 94/2008

Zarządzenie Nr 94 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki położonej w Chełmnie przy rzece Browina. [...]

Zarządzenie nr 101/2008

Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 76/30, położonej w Chełmnie ul.Chabrowa. [...]

Zarządzenie nr 93/2008

Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Wod- nej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 92/2008

Zarządzenie nr 92/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w [...]

Zarządzenie nr 91/2008

Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 25/2 o pow.6449 m2 , obręb 8, położonej w [...]

Zarządzenie nr 90/2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.Kamion- ka 2 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 89/2008

Zarządzenie Nr 89/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy ul.Wojska Polskiego 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 88/2008

Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy Rynku 26 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 87/2008

Zarządzenie Nr 87 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki położonej w Chełmnie przy ul. Konwaliowej. [...]

Zarządzenie nr 86/2008

ZARZĄDZENIE NR 86/ 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 85/2008

ZARZĄDZENIE Nr 85/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia [...]

Zarządzenie nr 84/2008

ZARZĄDZENIE NR 84/ 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 83/2008

Zarządzenie Nr 83/ 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu przeznaczonego na działalność rozrywkową, działki nr [...]

Zarządzenie nr 82/2008

Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 284/14 o pow. 0,9304 ha i działki nr 285/2 o pow.37 m2, położonej w Chełmnie na [...]

Zarządzenie nr 81/2008

ZARZĄDZENIE NR 81 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 80/2008

Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 284/14 o pow. 0,9304 ha, położonej w Chełmnie na os.Dr [...]

Zarządzenie nr 79/2008

Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w Chełmnie na o.M.C. Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 78/2008

Zarządzenie Nr 78 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 69/część/ o pow. 4.6500 m2 , obręb 3, [...]

Zarządzenie nr 77/2008

Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy Rynku 2a. wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 76/2008

ZARZĄDZENIE NR 76/2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Na [...]

Zarzadzenie nr 75/2008

Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

Zarzadzenie nr 74/2008

Zarządzenie Nr 74 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 209/23/część/ o pow. 300 m2 , obręb 2, [...]

Zarządzenie nr 73/2008

Zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 72/2008

Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 43, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 71/2008

Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. J.Hallera 12 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 70/2008

Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy Rynku 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 69/2008

Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Chełmnie na o/M.Kopernika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 68/2008

ZARZĄDZENIE NR 68/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2007 [...]

Zarządzenie nr 67/2008

Zarządzenie nr 67/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie powierzenia zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmnie z zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów współfinansowanych [...]

Zarządznie nr 66/2008

ZARZĄDZENIE NR 66/2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w [...]

Zarządznie nr 65/2008

ZARZĄDZENIE NR 65/2008 BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA Z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją [...]

Zarządznie nr 64/2008

ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. [...]

Zarządzenie nr 63/2008

Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 107/16 o pow. 0,1336 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Dworcowej 10, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 62/2008

Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 26/2 o pow. 0,0558 ha, położonej w Chełmnie przy ul Fiałka , stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 61/2008

ZARZĄDZENIE NR 61/ 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 60/2008

ZARZĄDZENIE NR 60/ 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 59/2008

ZARZĄDZENIE NR 59/ 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 58/2008

ZARZĄDZENIE NR 58/ 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 57/2008

Zarządzenie Nr 57 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego ograniczonego działkę nr 291/8 o pow. 85 m2 [...]

Zarządzenie nr 56/2008

Zarządzenie Nr 56 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 76/43 o pow. 7 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Chabrowej , stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 55/2008

Zarządzenie Nr 55/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Dominikańska 18 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 54/2008

Zarządzenie Nr 54/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.Dwor- cowej 21wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 53/2008

Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 36 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 52/2008

Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 42, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 51/2008

Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Dominikańska 18 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 50/2008

ZARZĄDZENIE NR 50 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

Zarządzenie nr 49/2008

ZARZĄDZENIE NR 49 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2008 roku przez [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2008

ZARZĄDZENIE NR 48 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania regionalnej i lokalnej aktywności gospodarczej Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2008

ZARZĄDZENIE NR 47 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na realizację zadania w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży Na podstawie art. 13 [...]

Zarządzenie nr 46/2008

Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/48 o pow. 0,1975 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej 37, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 45/2008

Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/45 o pow. 0,3338 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej 35, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 44/2008

Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/44 o pow. 0,2808 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej 33, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 43/2008

Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/43 o pow. 0,3463 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej [...]

Zarządzenie nr 42/2008

Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/42 o pow. 0,2539 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej 29, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 41/2008

Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/41 o pow. 0,4377 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej 23, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 40/2008

Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/40 o pow. 0,3662 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej 27, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 39/2008

Zarządzenie Nr 39/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/35 o pow. 0,1397 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Polnej, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 38/2008

Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/42 o pow. 0,3278 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Chociszewskiego 5, [...]

Zarządzenie nr 37/2008

Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/41 o pow. 0,3379 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Chociszewskiego 3, [...]

Zarządzenie nr 36/2008

Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/40 o pow. 0,3083 ha, położonej w Chełmnie przy ul. W.Fiałka 3, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 35/2008

Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/39 o pow. 0,3244 ha, położonej w Chełmnie przy ul. W.Fiałka 1, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 34/2008

Zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/38 o pow. 0,0767 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Chociszewskiego 6, [...]

Zarządzenie nr 33/2008

Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/37 o pow. 0,0767 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Chociszewskiego 8, [...]

Zarządzenie nr 32/2008

Zarządzenie Nr 32 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/36 o pow. 0,3091 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Chociszewskiego 8, [...]

Zarządzenie nr 31/2008

Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 25/35 o pow. 0,1815 ha, położonej w Chełmnie przy ul Fiałka 5, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 30/2008

Zarządzenie Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

Zarządzenie nr 29/2008

ZARZĄDZENIE NR 29 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 28/2008

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 27/2008

ZARZĄDZENIE NR 27 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 26/2008

ZARZĄDZENIE NR 26 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 25/2008

ZARZĄDZENIE NR 25 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 24/2008

ZARZĄDZENIE NR 24 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 23/2008

ZARZĄDZENIE NR 23 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2008

Zarządzenie nr 22/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. Na podstawie art. 30 [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2008

ZARZĄDZENIE NR 21/2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2008

ZARZĄDZENIE NR 20/2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2008

ZARZĄDZENIE NR 19/2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku [...]

Zarządzenie nr 18/2008

ZARZĄDZENIE NR 18 /2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2007 roku o [...]

Zarządzenie nr 17/2008

Zarządzenie Nr 17/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 294/6 o pow. 23 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Osnowskiej, [...]

Zarządzenie nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 294/5 o pow. 91 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Osnowskiej, [...]

Zarządzenie nr 15/2008

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy Rynku 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 14/2008

Zarządzenie Nr 14 /2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr : 149/1 , 149/2 , 149/3 , 149/4, 149/5, 149/6, 149/7 położonych w Chełmnie przy ul. [...]

Zarządzenie nr 13/2008

Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 347 o pow. 0,1935 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Szkolnej 4, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 12/2008

ZARZĄDZENIE nr 12 / 2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie: zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro [...]

Zarządzenie Nr 10/2008

Zarządzenie Nr 10/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2008

ZARZĄDZENIE NR 9 /2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie Nr 8/2008

Zarządzenie Nr 8/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

Zarządzenie Nr 7/2008

Zarządzenie Nr 7/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2008

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku wspierania rozwoju kultury Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2008

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży Na podstawie art. 13 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2008

ZARZĄDZENIE NR 4 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie udziału chełmińskich klubów sportowych w rozgrywkach seniorskich [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie turystyki i rekreacji Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2008

ZARZĄDZENIE NR 2 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie organizacji imprez sportowych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2008

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2008 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu Na podstawie art. [...]

ZARZĄDZENIE 11/2008

ZARZĄDZENIE 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.0l.2008r w sprawie: wprowadzenia do stosowania przez wydziały, jednostki podległe Burmistrzowi Miasta Chełmna oraz jednostki zarządzające mieniem komunalnym Gminy [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij