Zespoły działające w Chełmińskim Domu Kultury

Z NAMI NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ !!!
POPOŁUDNIOWE ATRAKCJE W CHEŁMIŃSKIM DOMU KULTURY

Po powrocie ze szkoły lub z pracy, chyba żaden z chociaż trochę utalentowanych mieszkańców Chełmna, nie powinien się nudzić. ChDK, od poniedziałku do piątku, przygotował w godzinach popołudniowych szeroką ofertę zajęć w zespołach, sekcjach i kołach zainteresowań. W ciągu tygodnia w zajęciach uczestniczy blisko 500. chętnych.
Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie, każdy może liczyć na fachową opiekę, wspaniałą atmosferę, spędzenie wolnego czasu zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz wszechstronny rozwój talentu artystycznego. Udział w zajęciach kształtuje osobowość dzieci i młodzieży, inspiruje do aktywności twórczej, kształtuje wrażliwość estetyczną i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

I.  Z E S P O Ł Y

Orkiestra Dęta ChDK
Zespół istnieje już od 1972 roku, z powodzeniem występuje na festiwalach, konkursach, imprezach miejskich. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.  Oprócz prób dla zaawansowanych, odbywają się zajęcia dla początkujących. Nie ma konieczności posiadania własnego instrumentu oraz umiejętności gry. Obecnie grupa koncertowa liczy około 50 osób. Swoimi występami urozmaica imprezy miejskie, uroczystości państwowe, lokalne i kościelne. Repertuar orkiestry jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Od ponad 35 lat zespół wzbogaca życie kulturalne zarówno mieszkańców Chełmna i okolic, jak i całego regionu. Przyczynia się nie tylko do poznania kultury i tradycji narodowych, ale również kształtuje wrażliwość i smak estetyczny młodzieży, dając możliwość rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych. Dzięki wytężonej pracy wielu osób, twórczej pasji i zamiłowania do muzyki, mamy okazje uczestniczyć we wspaniałych koncertach orkiestry.
Orkiestra Dęta ChDK
Orkiestra Dęta ChDK


Zespół Mażoretek
Grupa taneczna utworzona przy orkiestrze dętej. Zespół dysponuje trzema kompletami strojów, uczestniczy w koncertach orkiestry lub samodzielnie. Dziewczęta już trzykrotnie zdobyły pierwsze miejsce w kategorii show parada na Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie.
Zespół Mażoretek
Zespół Mażoretek


Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze"
Zespół z ogromnymi tradycjami, znany w kraju i poza jego granicami. Gospodarz międzynarodowych spotkań z Folklorem. Istnieje kilka grup wiekowych od 6-ciolatków po osoby dorosłe. Tancerze ćwiczą przy tzw. ”żywej muzyce". Tancerze mają możliwość poznania tańców narodowych, tańców i zabaw regionalnych oraz elementów tańca klasycznego oraz rytmiki. Dzięki pełnej zaangażowania pracy ludzi związanych z tą grupą taneczną, "POMORZE" stało się piękną wizytówką miasta. Tancerze "POMORZA" mają w swoim repertuarze narodowe tańce polskie oraz tańce ze wszystkich regionów kraju. Uczestniczyli również w wielu krajowych oraz Międzynarodowych Festiwalach Folkloru, m.in. w : Bułgarii, Turcji, na Węgrzech, Litwie, Słowacji, w Czechach, Niemczech, Holandii.

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorze"
Grupa towarzyszy ZPiT Pomorze podczas koncertów, występuję także samodzielnie. Program nauczania w kapeli realizowany jest podczas zajęć indywidualnych każdego z uczestników oraz na próbach całości składu. Regularnie odbywają się również wspólne zajęcia kapeli z zespołem tanecznym. Każdy z muzykujących uczestniczy w swoich indywidualnych lekcjach z instruktorem, zajęciach sekcyjnych i próbach całości składu. Dodatkową atrakcją są niewątpliwie wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe realizowane podczas każdych ferii zimowych i wakacji letnich. Członkowie kapeli mają możliwość poznania kultury muzycznej kilkunastu regionów Polski, zapoznania się z tańcami narodowymi i zdobycia podstawowej wiedzy na temat poszczególnych regionów etnomuzycznych naszego kraju wraz z możliwością nauki gry na wybranych instrumentach ludowych. Muzycy często zdobywają swoją wiedzę podczas bezpośredniego kontaktu z innymi kapelami regionalnymi. Z kapelą współpracują również muzycy zawodowi np. Filharmonii Pomorskiej oraz studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Efektem pracy tej grupy jest coroczne uczestnictwo kapeli i zespołu w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych na terenie całej Europy m.in. w: Bułgarii, Turcji, na Węgrzech, Litwie, Słowacji, w Czechach, Niemczech, Holandii.
Cele, to zachowanie polskiej tradycji ludowej oraz jej promocja pośród jak najszerszego grona odbiorców. Zachęcamy do wspólnego muzykowania w atmosferze dobrej zabawy. Mile widziani absolwenci szkół muzycznych, ale nie tylko.
ZPiT
ZPiT "POMORZE" razem z kapelą


Zespół Tańca Ludowego "Kundzia"
Od ponad 26 lat zespół z ogromnym powodzeniem występuje na scenach polskich i zagranicznych. W tym roku planowane jest utworzenie nowej grupy tanecznej składającej się z uczniów szkół podstawowych w Chełmnie. W 1,5 godzinnym programie koncertowym zespół prezentuje tańce, pieśni i melodie z wielu regionów Polski (Kaszuby, Kujawy, Rzeszów, Żywiec, Nowy Sącz, Lublin, Łowicz, Ziemia Lubuska, Cieszyn) oraz tańce innych narodów (Białoruś, Ukraina, Szkocja). Bogactwom repertuaru wykonywanego w barwnych kostiumach ludowych przy akompaniamencie kapeli sprawia, że program zespołu przyjmowany jest zawsze z dużym uznaniem przez publiczność w kraju i za granicą.
ZTL
ZTL "Kundzia"


Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne
Z dziećmi i młodzieżą realizowane są zajęcia z zakresu tańca współczesnego z elementami tańca towarzyskiego. O podziale na grupy decyduje kryterium wiekowe. Bardzo często uczestnicy tych zajęć występują podczas imprez miejskich, z dużym powodzeniem biorą udział w konkursach, przeglądach i festiwalach.
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne

 
II.  P R A C O W N I A  T W Ó R C Z A

Pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby
Skupia kilkudziesięciu młodych ludzi uzdolnionych plastycznie, w tym uczniów szkół podstawowych. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie malarstwa, rzeźby itp. Wielu wychowanków jest obecnie absolwentami średnich i wyższych szkół artystycznych.
Edukacja plastyczna dzieci w grupie "MALI ARTYŚCI" / 6 - 12 lat /ma charakter pracy twórczej, ukierunkowanej i prowadzonej przez plastyka w pracowni jak również w plenerze. Obejmuje ona różne techniki i formy wypowiedzi twórczej dziecka dostosowanej do wieku i możliwości / malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ćwiczenia manualne /. Młodzież i dorosłych zapraszamy na WARSZTATY ARTYSTYCZNE, gdzie odkryją swój talent, rozwiną umiejętności plastyczne, spędzą czas w twórczej atmosferze. Zajęcia przygotowują uczestników do egzaminów i edukacji artystycznej.
Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych.
Pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby
Pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby


Koło fotograficzne
Koło cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników fotografii. Zajęcia realizowane są w pracowni fotograficznej jak i w plenerze. W tym roku koło wzbogaci się o nowy aparat do fotografii cyfrowej oraz kamerę DVD, co zdecydowanie zwiększy możliwości proponowanych form. Wciąż głównym elementem zajęć jest fotografia tradycyjna, w tym czarno-biała.

Koło haftu artystycznego
Oferta skierowana przede wszystkim do Pań / panowie mile widziani /zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień manualnych. Piękne serwety, obrusy, kompozycje kwiatowe wykonywane są pod okiem specjalisty i prezentowana jest podczas imprez, festiwali itp.
Koło haftu artystycznego
Koło haftu artystycznego


Klub Seniora
Celem działalności klubu jest prowadzenie działalności integracyjnej, kulturalnej i turystycznej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Klub Seniora oferuje swoim członkom rozwijanie zainteresowań, wspólne zwiedzanie wystaw i muzeów oraz uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych. W ramach klubu funkcjonuje zespół wokalny NOWALIJKI.
Klub Seniora
Klub Seniora


III.  S T U D I O  P I O S E N K I

Soliści i zespół wokalny
Młodzi artyści ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich kształcą na zajęciach swój warsztat wokalny. Repertuar wykonywanych utworów obejmuje znane przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej oraz melodie popularne. Młodzi artyści biorą udział przeglądach, festiwalach na terenie województwa, uczestniczą również w konkursach i imprezach miejskich.

Zespoły rockowe
Młodzież z gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli kształcą swój warsztat w gatunku tzw. "mocnego uderzenia". Członkowie zespołów uczestniczą w przeglądach rockowych na terenie województwa i kraju oraz w koncertach podczas imprez miejskich.
Zespoły rockowe
Zespoły rockowe


Zespół wokalny "Nowalijki"
Oferta skierowana do osób starszych. Bardzo aktywna grupa, która oprócz cotygodniowych spotkań w ChDK bierze udział w wielu konkursach, festiwalach itp. Gospodarz Chełmińskich spotkań Klubów Seniora.

IV.  I N N E  K O Ł A  Z A I N T E R E S O W A Ń

Koło szachowe
Koło szachowe w ChDK działa od 1998 roku. Członkowie koła poznają zasady gry w szachy i ćwiczą swoje umiejętności pod bacznym okiem instruktora. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, kształci wyobraźnie, pamięć i uczy logicznego myślenia. Członkowie koła biorą udział w licznych turniejach i rozgrywkach.
Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych.
Koło szachowe
Koło szachowe


Koło teatralne
Teatr AGRAFKA to młoda prężnie rozwijający się grupa ludzi działająca przy Chełmińskim Domu Kultury. Na czele zespołu stoi Iga Jambor-Skupniewicz, aktorka, reżyser i instruktorka. Ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Sztuk Lalkarskich w Białymstoku. Teatr współpracuje z wykształconym i doświadczonym muzykiem, Andrzejem Skupniewiczem, który komponuje oprawę muzyczną do spektakli oraz prowadzi warsztatowe zajęcia ze śpiewu. Agrafka ma za sobą już kilka nagród, dzięki spektaklowi Czarno na białym min. Statuetkę Grudziądzkiej Kieszeni Scenicznej oraz nagrodę Grand Prix z Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu / 2012 / . Aktorki mają na swoim koncie również sukcesy związane z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Łącznie grupa liczy w chwili obecnej jedenaście osób: Sylwia Szczęsna, Klaudia Peplińska, Małgorzata Domagalska, Klaudia Rogalska, Kamila Cieślewicz, Monika Metera, Michalina Chmielewska, Ewelina Kołtuńska, Martyna Mróz, Wiktoria Dajewska, Paweł Gilas. Warto również uwzględnić, iż teatr czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Chełmna, szukając różnych form przekazu takich jak happening, performance…
Grupa rozpoczęła swoją działalność od „Laurki na dzień matki”. To słowno-muzyczny spektakl o lalkach zaklętych na strychu. Teksty przywracają wspomnienia, ukazują tęsknotę za matczyną bliskością. Przepełnione plastikowym chłodem lalki za wszelką cenę pragną wrócić do świata ludzi. Gdy im się to nie udaje, posypują magicznym proszkiem każdą osobę, która pojawi się na strychu. Co wówczas się dzieje... przekonajcie się sami.
Kolejnym zrealizowanym zadaniem było „Zamieszanie”, kawiarniany performance opierający się na humorystycznych tekstach i piosenkach znanych autorów, Tadeusza Różewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Ludwika Jerzego Kerna, Jacqesa Brel’a, Agnieszki Osieckiej. Najczęściej grany w kawiarniach. Dzięki formie otwartej spektaklu widzowie czują się jakby sami czynnie brali w nim udział, jakby sami byli aktorami.
Największe uznanie teatr zdobył wystawiając spektakl pt. Czarno na białym autorstwa Marty Guśniowskiej. Żywiołowe przedstawienie poruszające bardzo istotne tematy dotyczące miłości, przyjaźni i akceptacji. Spektakl, który zrozumieją zarówno dzieci jak i dorośli, a dowcip zawarty w nim sprawia, że publiczność bawi się doskonale!
 
Warsztaty perkusyjne
Oferta skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wychowankowie zasilają zespoły działające w ChDK , m. in. orkiestrę dętą , zespoły wokalno - instrumentalne.


Szczegółowych informacji udziela sekretariat ChDK, ul. Dworcowa 40 a /II piętro, pokój nr 10/, tel. (056) 686-48-08; e- mail: sekretariat@chdk.pl.
Informacje również na stronie internetowej: www.chdk.pl

Serdecznie zapraszamy!  Do każdego zespołu i koła zainteresowań można zapisywać się przez cały rok.Wytworzył: Janusz Napora (12 maja 2006)
Opublikował: Janusz Napora (12 maja 2006, 09:36:07)

Ostatnia zmiana: Janusz Napora (31 grudnia 2012, 10:44:06)
Zmieniono: Teatr Agrafka - informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11017

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij