GM-OŚ

Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska GM-OŚ
pok. nr 103, parter 
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. (56) 677-17-46 - kierownik wydziału
e-mail: roboty_publiczne@chelmno.pl 

Utrzymanie dróg
pok. nr 021 (wejście od dziedzińca)
tel. (56) 677-17-25
tel. (56) 677-17-30
e-mail: roboty_publiczne@chelmno.pl

Roboty publiczne
pok. nr 103 , parter 
tel. (56) 677-17-86
e-mail: roboty_publiczne@chelmno.pl

Zieleń miejska
pok. nr 103 , parter 
tel. (56) 677-17-37
e-mail: zielen@chelmno.pl

Ochrona Środowiska
pok. nr 103 , parter
tel. (56) 677-17-37
e-mail: ochrona_srodowiska@chelmno.pl

Kierownik wydziału: Zygmunt Szuster


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska należy: 

1) w zakresie  zieleni miejskiej:
a) utrzymanie i konserwacja placów zabaw,
b) utrzymanie i konserwacja terenów zielonych,
c) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie cmentarza komunalnego,
d) utrzymanie w należytym stanie kwater i grobów wojennych oraz miejsc  pamięci,
e) sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2) prowadzenie rozliczeń finansowych i materiałowych prowadzonych zadań,
3) organizowanie przetargów na roboty prowadzone w ramach wydziału,
4) utrzymanie czystości i porządku w mieście,
5) prowadzenie ewidencji dróg miejskich, placów i obiektów mostowych,
6) utrzymanie i modernizacja sieci dróg gminnych,
7) zarządzanie i organizacja funkcjonowania targowiska miejskiego,
8) zarządzanie parkingami,
9) organizowanie i realizacja robót publicznych,
10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
11) dokumentowanie obrotu i rozchodu materiałów budowlanych, sprzętu i narzędzi,
12) sporządzanie zestawień rozchodów materiałów budowlanych zgodnie ze zużyciem na poszczególne rodzaje robót,
13) uzgadnianie dokumentacji w zakresie przepisów o ruchu drogowym,
14) wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu  drogowego,
15) przygotowywanie dokumentów  do zgłoszeń i pozwoleń do Starostwa Powiatowego na dany rok budżetowy,
16) wydawanie decyzji zezwalających na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
17) oświadczenie o własności gruntu i wyrażenie zgody na jego zajęcie,
18) wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu drogowego,
19) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót awaryjnych.
20) W zakresie ochrony środowiska:
a) organizowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za samowolne wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta,
c) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie, 
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy,
e) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
f) wydanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
g) wydawanie zezwoleń na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
h) wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
21) w zakresie gospodarki energetycznej: 
a) prowadzenie rozliczeń finansowych za energię i konserwację urządzeń energetycznych na terenie miasta,
b) utrzymanie i kontrola stanu technicznego oświetlenia ulicznego i parkowego,
c) kontrola i egzekwowanie postanowień umowy zawartej z zakładem energetycznym na utrzymanie i konserwację oświetlenia miasta,
d) organizowanie przetargów na konserwację urządzeń energetycznych,
22) w zakresie gospodarowania odpadami
a) wysyłanie deklaracji do mieszkańców,
b) kontrola informacji zawartych w deklaracjach,
c) wprowadzanie deklaracji i zmian w deklaracjach do systemu,
d) wydawanie decyzji administracyjnych:
- określających wysokość opłaty za odbiór odpadów w przypadku niezłożenia deklaracji,
- określających wysokość zaległości w opłacie,
- o podwyższeniu opłaty w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów,
e) współpraca z przedsiębiorcą w zakresie prowadzonych usług odbierania odpadów komunalnych, w tym zlecanie usług dodatkowych na zgłoszenie właścicieli nieruchomości.
f) rozliczenia wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
g) obsługa interesantów w sprawach związanych z systemem pobierania opłat,
h) przetarg na obsługę wywozu odpadów komunalnych

Wytworzył: Przemysław Małkowski (9 maja 2006)
Opublikował: Przemysław Małkowski (9 maja 2006, 10:50:37)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (24 czerwca 2013, 09:25:23)
Zmieniono: zmiana numeru pokoju

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10685

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij