Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenia z 2017 roku


« nowsze zarządzenia Zarządzenia o pozycjach 21 - 40 (z 68) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 kwietnia 2017


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 35 o powierzchni 0,0452 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Wiśniowej 19, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00010810/8

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2017


w sprawie umorzenia zaległości finansowych w opłatach lokalnych.

Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2017


w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2017


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2017


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2016 rok.

Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2017


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chełmnie przy ul. Polnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 204/9 o pow.0,0717 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00021020/3.

Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2017 roku”.

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2017


w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Chełmno w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie § 16 stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/158/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017,

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2017


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmno w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; - sprawowania opieki i dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic z programem opiekuńczo wychowawczym;

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2017


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2017


w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - turystyka i rekreacja

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2017


w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - organizacji imprez sportowych

Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2017


w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie seniorów

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 marca 2017


w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 marca 2017


w sprawie powołania komisji ds. oceny projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r.

Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 marca 2017


w sprawie przyjęcia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 marca 2017


w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Chełmno w 2017 roku w zakresie WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ MŁODZIEŻY

Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 marca 2017


w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Chełmno w 2017 roku w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY
« nowsze zarządzenia Zarządzenia o pozycjach 21 - 40 (z 68) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij