Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miasta Chełmna  >  2019

Uchwała nr XIII/92/2019
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.  Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
        miesięcznie, do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
        opłaty dotyczy. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
        wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi opłata
        ta ulega zmianie począwszy od  miesiąca następującego po miesiącu,
        w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Chełmna lub przelewem na rachunek
        bankowy Gminy Miasto Chełmno.  
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.  Traci moc Uchwała nr  L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września
        2018 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
        gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu 
        w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy
        ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.6772 z dnia 2019-12-05

Opublikował: Marzanna Westfalewska (10 grudnia 2019, 13:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij