Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIASTA CHEŁMNA  >  2018

Uchwała nr XLIV/246/2018
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 stycznia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, art.9 ust.1 i art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 t.j) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017, poz.1769 z późn. zm) uchwala się, co następuje:                                                               
§ 1.     W uchwale nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 r.             
          w sprawie  zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                 
          w Chełmnie, w załączniku nr 1,  wprowadza się następujące zmiany:

          1) § 7 otrzymuje brzmienie:
        „§ 7.1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności
                   jednostki, działa jednoosobowo na podstawie udzielonego przez
                   Burmistrza Miasta Chełmna upoważnienia".
               2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Chełmna.
               3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Miasta Chełmna.
               4. W razie nieobecności dyrektora, zadania związane z bieżącym
                   zarządzaniem  Ośrodka wykonuje pisemnie upoważniony przez dyrektora
                   pracownik.

          2) § 8 otrzymuje brzmienie:
         „§ 8.1  Dyrektor Ośrodka odpowiada przed Radą za właściwą realizację
                   przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie
                   powierzonych Ośrodkowi środków finansowo-rzeczowych.
               2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie
                   z działalności Ośrodka oraz przedstawia  potrzeby w zakresie pomocy
                   społecznej".

          3) §9 otrzymuje brzmienie:
         "§9.  Do obowiązków i uprawnień dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
                Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań
                dla poszczególnych stanowisk pracy,
                Wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku
                do osób zatrudnionych w Ośrodku,
                Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej
                działalności Ośrodka,
                Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku
                pracownikami".

            4) §10 otrzymuje brzmienie:
           "§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin
                    organizacyjny ustalony przez dyrektora jednostki".
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku
           Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
 
                                                                      Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 675 z dnia 2018-02-07

Opublikował: Marzanna Westfalewska (7 lutego 2018, 12:30:59)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (8 lutego 2018, 12:11:03)
Zmieniono: Informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij