Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miasta Chełmna  >  2017

Uchwała nr Nr XXXVII/215/2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia 18 lipca 2017


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto
Chełmno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu
 ogrzewania,     budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy
 kanalizacyjnych,  wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej
oraz wprowadzania   bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
w tym kryteria wyboru  inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie
udzielenia dotacji, i    sposób jej rozliczenia.
        2.Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1, ujęte są w regulaminie          stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego
 2016 r.    w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto
Chełmno na    dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu
 ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
        Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 
 
 
                                                  Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz
 
  Regulamin (27kB) word , Zał. nr 1 do regulminu (49kB) word , zał. nr 2 do regulaminu (49kB) word . zał. nr 3 do regulaminu (47kB) word . Zał. nr 4 do regulaminu (21kB) word , zał. nr 5 do regulaminu (47kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3051 z dnia 2017-07-26

Opublikował: Danuta Derebecka (26 lipca 2017, 14:48:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij