Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 53) starsze przetargi »zamówienie na:

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 17,72 m2 przy ul. Młyńskiej 8

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 17,72 m2 przy ul. Młyńskiej 8
nr sprawy: DN/8/2016
wartość: brutto 550,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 27 czerwca 2017  11:00

zamówienie na:

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2017 roku.”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  10:30

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych jako działka nr 144/2 o pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2 przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16,18,20.2016.EA-B
wartość: 1)35.000 zł 2)55.000 zł 3) 30.000 zł
termin składania ofert: 17 maja 2017  09:00

zamówienie na:

XI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.06 do 30.09 w latach 2017-2018.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: XI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.06 do 30.09 w latach 2017-2018.
nr sprawy: DN/9/2015
wartość: brutto 2.400,00 złotych miesięcznie
termin składania ofert: 11 maja 2017  09:00

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 1) działka nr 144/2,o pow. 1034 m2, położonej przy ul. Portowej, 2) działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej przy ul. Słowiczej,3) działka nr 471/34 o pow. 751 m2, położonej przy ul. Konwaliowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.18.20.2016.EA-B.
wartość: 1) 35.000 zł, 2) 65.000 zł, 3) 30.000 zł
termin składania ofert: 23 lutego 2017  09:00

zamówienie na:

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 22,03 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 21,

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 22,03 m2 przy ul. Dworcowej 21
nr sprawy: DN/6/2016
wartość: brutto 250,00 zł miesięcznie.
termin składania ofert: 8 listopada 2016  11:00

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY MIASTO CHEŁMNO

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: Zamówienie publiczne
nr sprawy: Numer ogłoszenia: 39224 - 2016
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 2 marca 2016  10:00

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, poł.przy ul.Gen.Jastrzębskiego5, działka 532/4 o pow. 0,0855ha, obr.3, stanowiącej własność GMCh

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2014.KG
wartość: 120.000,00 zł
termin składania ofert: 27 listopada 2015  09:30

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 o pow.410 m2 i działka nr 4/2 o pow.90 m2, położonej w Chełmnie przy ul.Gen.Jastrzębskiego, obręb 3

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.13.2014.ZA
wartość: 25.000 zł.
termin składania ofert: 6 października 2015  09:00

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 420 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.14.2014.ZA
wartość: 838.000 zł
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  10:00

zamówienie na:

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni użytkowej 2142,45 m2 z przeznaczeniem na parking, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Młyńskiej,

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni użytkowej 2142,45 m2 z przeznaczeniem na parking, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Mły
nr sprawy: DN/6/2015
wartość: brutto 700,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 21 lipca 2015  12:00

zamówienie na:

VII PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.08 do 30.09 w 2015 roku oraz od 01.05. do 30.09 w latach 2016-2017.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: VII PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 2 na okres od 01.08 do 30.09 w 2015 roku oraz od 01.05. do 30.09 w latach 2016-2017.
nr sprawy: DN/5/2015
wartość: brutto 2.160,00 złotych
termin składania ofert: 20 lipca 2015  12:00

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Słowiczej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.10.2014.EA-B
wartość: 40.000 zł
termin składania ofert: 20 lipca 2015  10:00

zamówienie na:

VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 , położony przy ul. Dworcowej 22

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 , położony przy ul. Dworcowej 22
nr sprawy: DN/2/2015
wartość: brutto 315,00 zł miesięcznie.
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  11:00

zamówienie na:

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 49,42 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie – Osiedle M.C. Skłodowskiej 19

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1.200,00 złotych miesięcznie
termin składania ofert: 20 października 2014  12:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chełmnie, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako: 1). działka nr 144/2 om pow. 1034 m2 przy ul. Portowej, 2) działka nr nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej, 3) działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 przy ul. Wiklinowej.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.3-5.2013 .EA-B.
wartość: 1)60.000 zł, 2) 120.000 zł, 3) 130.000 zł.
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  09:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki nr 156/2 o pow. 2225 m2 i działki nr 166/3 o pow. 1074 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Podgórnej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2013.EA-B.
wartość: 230.000 zł
termin składania ofert: 15 listopada 2013  10:00

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKSiP.271.3.2013.ML
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 4 września 2013  10:30

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego na okres 10 lat przy ul. Skłodowskiej 18 o pow 39,04 m2

zamawiający: GMINA MIASTA CHEŁMNA
tryb zamówienia: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1150
termin składania ofert: 4 stycznia 2013  09:00

zamówienie na:

III przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: licytacja ustna
nr sprawy: J.AW.2012
wartość: 3500 zł
termin składania ofert: 9 lipca 2012  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 53) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij