Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2020

zamówienie na:

„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZWO – 01/2020
wartość: wartość szacunkowa nie przekraczająca 30.000 euro.
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B Dane wybranej oferty: Cena 34132,50 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 01/2020
 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się iż w postępowaniu na „Dostawa koagulanty PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę:  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B 
Dane wybranej oferty: Cena 34132,50 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 

Numer oferty 1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B
Cena (brutto) 34132,50 zł Przyznane punkty Kryterium Cena  - 100
 
 
Numer oferty 2
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
„EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
Cena (brutto) 35055,00 zł Przyznane punkty Kryterium Cena - 97,37
 
 
UZASADNIENIE 

W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie      z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p.
Podpisy członków Komisji Przetargowej:
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 01/2020 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień               o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Zamówienia
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):              24313125-3 Siarczan żelazowy
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium: 960,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 % 
11.    Oferty należy składać w siedzibie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.

Termin składania ofert upływa  -  28.01.2020 r.  do godz. 10:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia - 28.01.2020 r.  do godz. 10:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Ewelina Gwardiak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania 
1. SIWZ  (ZWO- 01_2020 PIX 113)  Specyfikacja Zamówienia (4317kB) pdf
2. Załącznik nr 1 formularz oferty (ZWO- 01_2020 PIX113)  Załącznik nr 1 (615kB) pdf
3. Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (ZWO- 01_2020 PIX113)  Załącznik nr 2 (131kB) pdf
4. Załącznik nr 3 wzór umowy (ZWO- 01_2020 PIX113)  Załącznik nr 3 (1039kB) pdf
5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO (ZWO- 01_2020 PIX113)
Dokumenty w formie edytowalnej  Załącznik nr 4 (241kB) pdf 6. Załącznik nr 1 Formularz oferty (ZWO- 01_2020 PIX113)  Załącznik nr 1 - word (66kB) word
 

Odpowiada za treść: Zbigniew Korzeński
Opublikował: Bogusław Cacałowski (17 stycznia 2020, 12:53:15)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (30 stycznia 2020, 14:39:31)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij