Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 13 o powierzchni użytkowej 37,87 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Biskupiej 16C,

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 13 połozony przy ul. Biskupiej 16c
nr sprawy: DN/2/2017
wartość: brutto 300,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 17 stycznia 2019  10:30Chełmno dnia  09.01.2019 r. 
  
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
z późniejszymi zmianami) 
  
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 13 o powierzchni użytkowej 37,87 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Biskupiej 16C, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany w części podziemnej budynku. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową 
i kanalizacyjną.    
        Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:      
1.      Sala nr 1                                      18,65 m2
2.      Sala nr 2                                      15,18 m2
3.      W.c.                                               1,59 m2
4.      Klatka schodowa                             2,45 m2
Razem                                                  37,87 m2
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 420/4, obręb 3, o powierzchni [0,0320 ha] zapisanej w Księdze Wieczystej Nr  TO1C/00013771/3 przeznaczenie terenu: 
a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
b) powierzchnia całkowita lokali usługowych w budynku mieszkalnym nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku; / jednostka strukturalna: 9MW-U, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 300,00 zł  miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2019 r. o godz. 10:30 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 300,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank, nie później niż do dnia 16.01.2019 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·   uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
·  jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 120 /2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 października 2018 roku. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Artur Mikiewicz 

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (9 stycznia 2019, 14:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij