Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

VIII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 17,72 m2 przy ul. Młyńskiej 8

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: VIII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 17,72 m2 przy ul. Młyńskiej 8
nr sprawy: DN/8/2016
wartość: brutto 550,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 6 października 2017  11:00
wynik postępowania:         Chełmno dnia 06.10.2017 r.
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 
  
VIII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
  
polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 17,72 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Młyńskiej 8, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany na parterze nieruchomości ze swobodnym dostępem 
od strony ul. Młyńskiej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 78/1, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00013278/7 z przeznaczeniem na usługi z zakresu administracji handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego jako wbudowane w partery / jednostka strukturalna: E44MW, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 550,00 zł miesięcznie.  Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2017 r., o godz. 11:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 550,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 
16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia 23.10.2017 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
· uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 106 /2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2016 roku. 
  
  
 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
             Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (6 października 2017, 14:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij