Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 208,28 m2 położony przy ul. Poprzecznej 16

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 208,28 m2 położony przy ul. Poprzecznej 16
nr sprawy: DN/8/2013
wartość: brutto 800,00 zł. miesięcznie
termin składania ofert: 23 maja 2017  10:00Chełmno dnia  15.05.2017 r. 
  
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 
  
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
 
o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 208,28 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową – w tym mała gastronomia, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Poprzecznej 16, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany w budynku znajdującym się w bliskim otoczeniu głównego ciągu komunikacji pieszej przy ul. Grudziądzkiej, ze swobodnym dostępem do lokalu od strony ul. Poprzecznej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.    
   Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:                                  
       PARTER 
1.      Sala sprzedaży –  19,89 m2 
2.      Sala sprzedaży –  33,33 m2 
3.      Przymierzalnia –    5,72 m2 
4.      Zaplecze magazynowe –  25,84 m2 
5.      Zaplecze magazynowe –    3,45 m2 
6.      Pomieszczenie socjalne –    5,77 m2 
7.      W.C. –    4,97 m2 
8.      Klatka schodowa –    4,06 m2 
Razem –103,03 m2 
  
PODDASZE 
9.      Pomieszczenie magazynowe – 34,22 m2 
10.  Pomieszczenie  magazynowe –   9,40 m2 
11.  W.C. –   2,51 m2 
12.  Korytarz –   4,29 m2 
13.  Korytarz –   7,29 m2 
Razem – 57,71 m2 
PIWNICE 
14.  Piwnica – 23,10 m2 
15.  Piwnica – 24,44 m2 
Razem – 47,54 m2 
  
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 98, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1C/00010004/5, z przeznaczeniem na teren zabudowy o funkcji usługowej (handlu, turystyki, kultury) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: A22/2 UH, UT, UK wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.  
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi brutto 800,00 zł. miesięcznie.  
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2017 r. o godz. 10:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 800,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia 22.05.2017 r. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 49 / 2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2017 roku. 
 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
  
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski   

Odpowiada za treść: Adam Mackowski
Opublikował: Adam Mackowski (15 maja 2017, 14:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij