Strona główna   >  Obwieszczenia

XLIX sesja

18.06.2018


Uwaga
Mieszkańcy Chełmna

 
Informuję, że na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
XLIX sesję Rady Miasta Chełmna,
która odbędzie się dnia  26 czerwca 2018  roku (wtorek) o godz. 1600
w  sali  Nr  102   Urzędu   Miasta  Chełmna, ul. Dworcowa 1
 
z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie
-      stwierdzenie quorum
            -      przyjęcie protokołu z XLVIII sesji RM
 
2. Przyjęcie porządku obrad XLIX   sesji RM.
-       przegłosowanie poprawek
 
3. Sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę do
    drodze przetargowej nieruchomości
 
4. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2017 rok
 
5. Sprawa   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2017 rok , 
    sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia   komunalnego oraz 
    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
 
6. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna 
     na  rok 2018.
 
7.   Sprawa zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej   
      Miasta Chełmna na lata  2018  - 2024
           
8. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
 
9. Sprawa określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna
    na budowę przyłącza gazowego.
 
10. Sprawa zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na
      dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową
      przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych,
      wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz
      wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
               
11. Sprawa  przyjęcia sprawozdania z kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                           
      w Chełmnie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady miasta Chełmna
      w dniach od 5 października 2017 roku do 17 kwietnia 2018 roku
 
12. Sprawa  przyjęcia sprawozdania z kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
     w Chełmnie oddział Zarządzania  Nieruchomościami przeprowadzonej przez
     Komisję   Rewizyjną Rady miasta Chełmna w dniu 1 marca 2018 r. 
 
13. Sprawa wynagrodzenia burmistrza
 
14. Interpelacje  radnych.                                            
 
15. Wolne wnioski i informacje        
 
16. Zakończenie                                                       Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                               (-) Janusz Błażejewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (18 czerwca 2018)
Opublikował: Danuta Derebecka (18 czerwca 2018, 08:59:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij