Strona główna   >  Aktualności

WYKAZ

11.03.2019


Chełmno, dnia 11 marca 2019 r.
 
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 35/2019 z dnia 11 marca 2019 r., podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ
 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209/32 o pow. 0,4656 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chełmna, przy ul. Dworcowej 45, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00024655/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny obiektów produkcyjnych, składy, magazyny, usługi i zieleń izolacyjną /jednostka strukturalna  6E 1PU, 6E 1Zi/.
Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystający z pierwszeństwa w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Nabywca zobowiązany jest do uiszczania na rzecz właściciela opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, w wysokości 5 244,98 zł. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3%.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty, zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy.

                                                               Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (11 marca 2019)
Opublikował: Magdalena Piotrowska (12 marca 2019, 13:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij