Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

01.06.2018

Chełmno, dnia 1 czerwca 2018 r. 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA   
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna   
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna - 6 następujących obszarów położonych w Chełmnie:
1) Teren przy ul. Parowej (garaże i dawny LOK), 2) Teren przy ul. Łunawskiej (na granicy z Gm. Chełmno), 3) Teren pomiędzy ul. Rynkową, Dominikańską, Wodną, Rycerską, 4) Teren pomiędzy ul. 22 Stycznia, Hallera, Św. Ducha, Toruńską, 5) Teren pomiędzy ul. Hallera, 22 Stycznia, Wodną, Al. 3 Maja, 6) Teren położony pomiędzy ul. Gołębią i Strusią; 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 12 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 109, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  3 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 102 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2018r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 18, ust. 3 w/w ustawy.
 
Jednocześnie informuję o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
- projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 6 odrębnych obszarów w Chełmnie,
- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- wymaganymi ustawą opiniami.
Z w/w dokumentacją można zapoznać się w dniach od 12 czerwca 2018r. do 11 lipca 2018r.               w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 109.
Można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 26 lipca 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta Chełmna.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
                                                                            BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA                                                                                                   Mariusz Kędzierski

Wytworzył: Mariusz Kędzierski (1 czerwca 2018)
Opublikował: Kamil Grzyb (1 czerwca 2018, 11:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij