Strona główna   >  Aktualności

Chełmno, dnia 05.02.2018 r. KOMUNIKAT o naborze wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2018 r.

05.02.2018


        Burmistrz Miasta Chełmna informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest w 2017 r. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Chełmnie, którzy planują usunięcie materiałów zawierających azbest w tym wymianę eternitowych pokryć dachowych mogą składać wnioski w terminie do dnia 15.03.2018 r. W ramach wsparcia gmina występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie zadania obejmującego usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu wszystkich zgłoszonych we wnioskach nieruchomości. Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania promesy otrzymania dotacji. Gmina w ramach dofinansowania pokrywa 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest ale nie więcej niż 800 zł za 1 Mg odpadów, resztę kosztów pokrywa wnioskodawca.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:
1.      na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:
-        I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
-        II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);
-        III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.
2.      na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 
Kwota dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.
W imieniu w/w podmiotów wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego, która ponosi także pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.
Dotacja stanowi pomoc publiczną udzieloną na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1808 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest i złożenie do Burmistrza Miasta Chełmna „Informacji o wyrobach zawierających azbest  i miejscu ich wykorzystywania” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r., oraz złożenie wniosku na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami , w tym zgłoszeniem  robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie). Wzory druków dostępne są w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna oraz w wersji elektronicznej na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia” jako załączniki do komunikatu.
Wybór wykonawcy usług leży po stronie Gminy Miasto Chełmno. Prace na terenach nieruchomości przewiduje się w okresie od 01.08.2018 do 30.09.2018. Dokładny termin wykonania prac demontażowych i transportu odpadów z terenu nieruchomości zostanie ustalony pomiędzy właścicielem obiektu a Wykonawcą usług.
 
UWAGA!
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją zadania. Gwarancją wykonania usługi jest uzyskanie przez Gminę Miasto Chełmno dofinasowania z WFOŚiGW i podpisanie umów z Wykonawcą usługi oraz Wnioskodawcą.

 
Wniosek (40kB) word
wzór zgłoszenia robót budowlanych (31kB) word
oświadczenie - dane osobowe (13kB) word
oświadczenie - deklaracja zadania (15kB) word
Informacja o wyrobach zawierających azbest (54kB) plik
Ocena stanu wyrobów zawierających azbest (116kB) plik Uwaga - ocenę sporządza się na potrzeby właściciela nieruchomości. Wynik oceny umieszcza się w informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania w pkt. 6. Ocena nie stanowi załącznika do wniosku.
Informacja o zakończeniu wykorzystywania wyrobów zawierających azbest (54kB) plik Uwaga - informację sporządza się po zakończeniu zadania i przekazuje do Urzędu Miasta w Chełmnie.

Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (5 lutego 2018)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (5 lutego 2018, 11:20:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij