Strona główna   >  Aktualności

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej wg. ewidencji gruntów jako działka nr 35 o pow. 0,1963 ha, zabudowaną budynkami przedszkola, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 13

23.10.2017


                                                                        Chełmno , dnia  23.10.2017  roku   
 
 
 
                                         BURMISTRZ     MIASTA    CHEŁMNA
 
 
 Na podstawie art. 13 ust. 1,  art. 25 ust. 1,art. 28 ust. 1,  art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 34 ust. 1, ust. 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o  gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn.  Dz.U. 2016.2147 z  późn. zm. ) i   Zarządzenia  Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Chełmna  z dnia 18 października 2017 roku   podaje do publicznej  wiadomości :
 
 
                                                         W Y K A Z
 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 35  o pow. 0,1963 ha, zabudowaną dwoma budynkami ( przedszkola oraz budynek kuchni) o łączne powierzchni użytkowej 434,84 m2, położonej  w  Chełmnie  przy ul. Dworcowej 13, zapisanej  w KW TO1C/00015404/4, stanowiącej  własność  Gminy  Miasto Chełmno, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą   nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 września 2006 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej  E 10 MWU jako tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z obiektami  i urządzeniami towarzyszącymi.
 
                              Cena nieruchomości   wynosi   691.000,00 zł
 
                   ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych  00/100).
 
Na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy  z  dnia 11 marca  2004 roku o podatku od towarów  i usług ( Dz. U. 2017.177.1221  z późn.zm.)   wyżej wymieniona  sprzedaż jest zwolniona   z podatku VAT.
W przypadku zmiany przeznaczenia budynku i wykorzystania przez nabywcę nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie notarialnej kupna – sprzedaży, Gminie Miasta Chełmno przysługuje prawo odkupu nieruchomości  w terminie 5 lat za cenę jej nabycia.
Nabywca zobowiązuje się w umowie sprzedaży do prowadzenia Przedszkola Niepublicznego przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku zaprzestania prowadzenia Przedszkola Niepublicznego przed upływem    10 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nabywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Chełmna kary umownej w wysokości 691.000,00  zł. ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) co do zapłaty której nabywca nieruchomości podda się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
   
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U.2016.2147 z późn.zm./ nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli  złożą  wniosek   w terminie  6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
                                              
 
 
                                                  Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (23 października 2017)
Opublikował: Zofia Arendt (24 października 2017, 13:55:51)

Ostatnia zmiana: Zofia Arendt (20 listopada 2017, 09:39:05)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij